Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumi Cēsu novadā

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumi Cēsu novadā

25.marts – komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

Šogad, 25.martā, apritēs 75 gadi kopš viena no drūmākajiem notikumiem valsts vēsturē, kad uz Sibīriju tika izsūtīti vairāk nekā 42 000 Latvijas iedzīvotāji.

Cēsu novadā, pieminot 1949.gada deportācijas, noritēs vairāki piemiņas pasākumi.

Cēsīs

Plkst.13.00 Piemiņas brīdis Cēsu Jaunās pils pagalmā pie piemiņas akmens

Amatas apvienībā

Plkst.12.00 gājiens no Nītaures skolas līdz piemiņas vietai un piemiņas brīdis
Plkst.13.30 piemiņas brīdis pie Doļu svētakmens
Plkst.15.00 piemiņas pasākums pie piemiņas akmens Zaubē
Plkst.17.00 piemiņas brīdis Skujenes ev.lut. baznīcā
Plkst.9.00-16.00 stāsti par Sibīriju Melānijas Vanagas muzejā

Priekuļu apvienībā

Plkst.13.00 piemiņas brīdis Liepā pie piemiņas akmens (pie Lodes stacijas) 
Plkst.14.00 atmiņu stāsti Liepas bibliotēkā

Vecpiebalgas apvienībā

Plkst.12.00 piemiņas brīdis Dzērbenē pie Represēto pieminekļa
Plkst.12.30 muzikāli atmiņu stāsti kopā ar Sakšu dzimtu Dzērbenes pilī
Plkst.12.30 piemiņas brīdis Taurenē, pie piemiņas akmens "Ar sapni par Dzimteni"

Jaunpiebalgas apvienībā

Plkst.13.00 piemiņas brīdis Jaunpiebalgā, stacijā pie piemiņas akmens.

Pārgaujas apvienībā

Plkst.9.00 piemiņas brīdis Stalbē pie piemiņas akmens

Datums: 2024. gada 21. marts