Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu pils forums 29.aprīlī

Cēsu pils forums 29.aprīlī

Ievadot Cēsu pils saglabāšanas un attīstīšanas projekta otro posmu, 29.aprīlī uz “Cēsu pils forumu” tiks pulcināti pils restauratori, projektētāji, pētnieki un satura veidotāji, kā arī Cēsu novada pašvaldības pārstāvji un citi projekta tālākā virzīšanā iesaistītie. 

Forumu atklās Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Restaurācijas arhitekts Artūrs Lapiņš, kura vadībā pirms diviem gadiem pabeigti pils saglabāšanas projekta pirmā posma darbi, foruma dalībniekus iepazīstinās ar aktuālāko būvprojektu risinājumiem un restaurācijas programmu turpmākajiem pieciem gadiem. Būvinženieris Sandis Eglītis pievērsīsies divām avārijas stāvoklī esošām Cēsu pils daļām – ziemeļu tornim un ziemeļu korpusa pagrabtelpām. Inženierzinātņu doktors Māris Kaļinka stāstīs par īstenotajiem un iecerētajiem objekta digitālās uzmērīšanas projektiem, savukārt IT jomas speciālists Oskars Sniegs iezīmēs iespējas, ko pils piedāvājuma veidošanā var sniegt virtuālās un paplašinātās realitātes tehnoloģijas. Vidzemes Augstskolas asociētais profesors Andris Klepers akcentēs, kādēļ uz Cēsu pili ir vērts raudzīties ne tikai kā uz arhitektūras un arheoloģijas pieminekli, bet arī kā nozīmīgu dabas pieredzējuma vietu. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Lapiņš sniegs ieskatu par ES fondu līdzekļu pieejamību kultūras mantojuma saglabāšanai un jaunu kultūras tūrisma produktu izveidei. Foruma pirmo daļu noslēgs viedokļu un ideju apmaiņa par pils saglabāšanas izaicinājumiem un nākotnes attīstības plāniem. Pasākuma otrajā daļā norisināsies Cēsu pils vēsturei, arhitektūrai un arheoloģiskajam mantojumam veltītā zinātnisko rakstu krājuma “Cēsu pils raksti” ceturtā sējuma prezentācija. 

Dalība pasākumā ir bez maksas, taču ir nepieciešams reģistrēties ŠEIT. Reģistrēties dalībai pasākumā var arī zvanot pa tālruni 26576111 vai rakstot uz e-pastu pils@cesis.lv  

Pasākums norisināsies klātienē, Cēsu pilī. 

Cēsu pils saglabāšanas un attīstīšanas projekta pirmās kārtas darbi veikti laikā no 2018. līdz 2020. gadam Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” (Nr.5.5.1.0/17/I/004) ietvaros. Projekta izmaksas bija 1 433 649,55 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 950 000,00 eiro, savukārt valsts budžeta finansējums – 41 911,76 eiro.

Datums: 2022. gada 4. aprīlis