Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vienots finanšu atbalsts privātajām izglītības iestādēm novadā

Lai veidotu vienotu sistēmu līdzfinansējuma apmēram un nodrošinātu pašvaldības atbalstu izglītības pakalpojumu daudzveidībai vispārējā izglītībā, dodot iespēju izglītojamā vecākam izvēlēties bērnam atbilstošu izglītības programmu, ceturtdien, 22.februārī, apstiprināti noteikumi par finanšu atbalstu privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas vispārējās izglītības programmas Cēsu novadā. 

Saskaņā ar šiem noteikumiem, Cēsu novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu privātajām izglītības iestādēm, kas piedalās vispārējās izglītības programmu īstenošanā klātienē Cēsu novada administratīvajā teritorijā. Līdzfinansējuma apmēru vienam izglītojamam mēnesī katru budžeta gadu nosaka, balstoties uz vidējām izmaksām pašvaldības skolās. 

Lai saņemtu atbalstu, privātajai izglītības iestādei jābūt reģistrētai izglītības iestāžu reģistrā un jāīsteno licencētas vispārējās izglītības programmas. Tāpat jābūt noslēgtam līgumam ar pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu un jāiesniedz attiecīgā izmaksu tāme. 

Pašvaldība veic līdzfinansējuma izmaksas, kuras pārbauda Izglītības pārvaldes darbinieks. Līdzfinansējuma izmaksas tiek veiktas 10 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, un tās tiek pārtrauktas gadījumos, ja izglītojamais deklarē dzīvesvietu ārpus pašvaldības teritorijas vai ja konstatēts, ka līdzfinansējums netiek izmantots saskaņā ar noteikumiem. 

Finansējuma piešķiršanas kārtība stāsies spēkā šī gada 1.martā. 

Datums: 2024. gada 27. februāris