Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

CVĢ jaunas pagaidu mājas

CVĢ jaunas pagaidu mājas

Jaunajā gadā pēc skolēnu brīvlaika lielas pārmaiņas piedzīvojusi Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni un skolas darbinieki. Tā kā Cēsu Valsts ģimnāzijas ēkā Leona Paegles ielā 1 šogad sāksies vērienīgi pārbūves darbi, skola vismaz uz gadu atradusi pagaidu mājas Raunas ielā 13.

Jaunajās telpās veikti dažādi pielāgošanas darbi – pārbūvētas vairākas telpas, lai izveidotu 18 mācību kabinetus un skolēnu atpūtas telpu.

“Esmu gandarīta, ka pagaidu mājvietā izdevies atrast vietu visiem 337 skolas audzēkņiem un 50 darbiniekiem,” atzīmē Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore Ina Gaiķe, “tādējādi iztiekot bez piespiedu attālinātajām mācībām.” Direktore skaidro, ka klašu iekārtošanas darbi ir beigušies, un skola veiksmīgi sākusi jauno semestri. Telpas pielāgotas visu mācību priekšmetu mācīšanai, atrisināts jautājums par ķīmijas kabinetu, rasta iespēja interešu izglītības pulciņiem darboties Vidzemes koncertzālē. 

“Sakām lielu paldies Cēsu zemessargiem, Cēsu novada pašvaldībai, novada apvienību pārvaldēm, skolēnu vecākiem, skolēniem un skolas darbiniekiem par atbalstu pārcelšanās procesā,” uzsver Ina Gaiķe.

Cēsu Valsts ģimnāzijā ēkas pārbūves laikā plānots:

  • Uzcelt piebūvi, kurā atradīsies multifunkcionāla bibliotēka un lasītava.

  • Veikt skolas cokolstāva atjaunošanu, kur tiks izveidotas četras mācību telpas 7. – 12. klašu skolēniem – divi fizikas kabineti un divas fizikas praktikuma telpas.

  • Izbūvēt liftu vides pieejamības nodrošināšanai.

  • Izveidot ergonomisku mācību vidi. Noteiktās klasēs iepirks ergonomiska un viegli pārvietojama mēbeles. Būvniecības laikā klasēs plānots izvietot akustiskos paneļus skaņas slāpēšanai un akustikas nodrošināšanai, kā izveidots atbilstošs apgaismojums (atbilstoši Zaļā iepirkuma iekštelpu apgaismojuma prasībām).

  • Ieviest informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu.

  • Izveidot multifunkcionālu metodisko centru ar bīdāmu starpsienu 2.stāvā.

Paredzēts, ka būvniecības darbi noritēs līdz 2023.gada decembrim.

Nr.8.1.2.0/17/I/009 “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija” atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumiem”.
 

Datums: 2023. gada 12. janvāris