Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Valsts olimpiāžu novada posmu rezultāti

Novada olimpiādes

2019./2020. mācību gada laikā notikušajās olimpiādēs skolēni guvuši sev nozīmīgus sasniegumus!

Angļu valodas novada olimpiādē 10.-12.klasēm:

1.vietas ieguva:

 • Mārtiņš Jēkabs Ausmanis no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Silvija Samsone),
 • Arta Soboļeva no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Ineta Ābola),
 • Hermanis Arigo Auzāns no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Samsone),
 • Indra Inese Ašaka no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Anita Maculēviča).

2.vietas ieguva:

 • Ance Dance no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Selga Goldmane),
 • Andrejs Ķīlis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ābola),
 • Māris Narvils no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas (sk. Zinta Bāliņa).

3.vietas ieguva:

 • Edgars Krūmiņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Natālija Volkova),
 • Sandra Siliņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ābola).

Vācu valodas olimpiādē 10.-12.klasēm:

1.vietu ieguva Ilmārs Mihailovs (9.klase) no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Ārija Vilkaste);

2.vietu ieguva Una Vēvere no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Ruta Amoliņa).

3.vietu ieguva Betija Žideļuna no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Amoliņa);

Atzinību ieguva Elīza Marija Bogdanova no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Amoliņa).

Krievu valodas olimpiādē 9.-12.klasēm:

9.klašu A grupā (skolēni, kuri krievu valodu apguvuši kā svešvalodu):

1.vietu ieguva Nikola Rozentāle no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Erna Suharževska),

2.vietu ieguva Signe Kisele no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Modrīte Sņegoviča),

3.vietu ieguva Atis Alens Kabaļs no Cēsu Pilsētas vidusskolas (sk. Inese Strazdiņa),

Atzinību ieguva Kristaps Svelme no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. M.Sņegoviča).

9.klašu B grupā (skolēni, kuri ģimenēs sarunās krievu valodā vai bilingvāli):

1.vietu ieguva Evija Velvele no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Erna Suharževska),

2.vietu ieguva Reina Gražule no Cēsu 2.pamatskolas (sk. Anna Soročinska),

3.vietu ieguva Daniela Puncule no Cēsu 1.pamatskolas (sk. Svetlana Kine),

Atzinību ieguva Elīna Poļakova no Cēsu 2.pamatskolas (sk. A.Soročinska).

10.-12.klašu A grupā (skolēni, kuri krievu valodu apguvuši kā svešvalodu):

1.vietu ieguva Kārlis Kide no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Anita Alhimova),

2.vietas ieguva:

 • Liāna Smagure no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. M.Sņegoviča),
 • Linda Ņemikina no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Jutta Medne),

3.vietu ieguva Sabīne Nīmane no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. M.Sņegoviča),

Atzinības ieguva:

 • Alise Burmika no Cēsu Pilsētas vidusskolas (sk. Viktorija Dakša),
 • Kitija Kļaviņa no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. M.Sņegoviča).

10.-12.klašu B grupā (skolēni, kuri ģimenēs sarunās krievu valodā vai bilingvāli):

1.vietu ieguva Jana Smirnova no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas (sk. E.Suharževska),

2.vietu ieguva Lora Ševčuka no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Jutta Medne),

3.vietu ieguva Karīna Venediktova no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Alhimova),

Atzinības ieguva Beāte Buličeva  no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Alhimova).

Dalībai valsts olimpiādē tika izvirzīta Nikola Rozentāle, Evija Velvele, Kārlis Kide un Janu Smirnovu.

Bioloģijas olimpiādē 9.-12.klasēm

9.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

 • Katrīna Kalniņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inita Kriškāne),
 • Ralfs Trofimovs no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Šarlote Luīze Kalniņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne).

2.vietas ieguva:

 • Brigita Petrovska no Cēsu 1.pamatskolas (sk. Inese Kaula),
 • Jēkabs Eglītis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne).

3.vietu ieguva Justīne Odiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne).

Atzinības ieguva:

 • Estere Aploka no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Adele Jakoviča no Cēsu 1.pamatskolas (sk. Inese Kaula),
 • Līga Lapsiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kukaine),
 • Kristaps Svelme no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Dace Sarkane),
 • Marta Markovska no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kukaine),
 • Haralds Mednis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kukaine).

10.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

 • Tīna Krastiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Tīna Deina Kukurīte no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Beatrise Liepiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Matīss Timermanis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne).

2.vietu ieguva Ilze Kampenusa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne).

3.vietas ieguva:

 • Elizabete Anna Laganovska no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. D.Sarkane),
 • Ance Valnere no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. D.Sarkane).

Atzinības ieguva:

 • Jēkabs Jānis Šomass no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Viesturs Romka no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Ričards Ludženieks no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kukaine).

11.klašu grupā:

1.vietu ieguva Anda Upane no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne).

2.vietas ieguva:

 • Kārlis Dieviņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Viktorija Vildiņa  no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne).

3.vietu ieguva Betija Žideļuna no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne).

Atzinības ieguva:

 • Gustavs Gailišs no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Karlīna Gertmane no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Anete Sniedze no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Artūrs Smiltiņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Jānis Driļevskis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Viktorija Aleksejeva no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Elizabete Ella Zariņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Samija Arta Spruģevica no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne).

12.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

 • Sandra Siliņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Edgars Krūmiņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne).

2.vietas ieguva:

 • Gustavs Dravants no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Andrejs Ķīlis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Rihards Voldemārs Vaivods no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne).

3.vietas ieguva:

 • Beatrise Alise Ivanova no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Ance Lapiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Arta Soboļeva no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne).

Atzinības ieguva:

 • Patrīcija Stapulone no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Emīlija Ezeriņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Asnāte Luīze Podniece no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Mārtiņš Ausmanis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Nora Evija Bērziņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Juta Mocāne no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne),
 • Elīza-Elizabete Zēberga no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne).

Dalībai valsts olimpiādē tika uzaicināta Katrīna Kalniņa, Ralfs Trofimovs, Šarlote Luīze Kalniņa, Tīna Krastiņa, Tīna Deina Kukurīte, Beatrise Liepiņa, Sandra Siliņa un Edgars Krūmiņš.

Vēstures olimpiādē 9.-12.klasēm:

9.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

 • Mārtiņš Driba no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Sīmane),
 • Šarlote Luīze Odziņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Sīmane),
 • Katrīna Kalniņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Sīmane).

2.vietas ieguva:

 • Artūrs Supe no Cēsu 1.pamatskolas (sk. Laine Ūdre),
 • Ralfs Trofimovs no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Sīmane),
 • Elīze Ropša no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Sīmane).

3.vietas ieguva:

 • Elizabete Greize no Cēsu 2.pamatskolas (sk. Sarmīte Ķeņģe),
 • Estere Aploka no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Sīmane),
 • Niklass Lapsa no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Aivars Karlsons),
 • Adele Jakoviča no Cēsu 1.pamatskolas (sk. Laine Ūdre),
 • Kristaps Zosulis no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Aivars Karlsons).

Atzinības ieguva:

 • Betija Anna Skrastiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Sīmane),
 • Agnese Muste no Cēsu 1.pamatskolas (sk. Laine Ūdre),
 • Raimonds Bundzinieks no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Sīmane),
 • Marta Seidova no Cēsu 2.pamatskolas (sk. Sarmīte Ķeņģe),
 • Madara Malnača no Cēsu 1.pamatskolas (sk. Laine Ūdre),
 • Evija Velvele no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Sīmane),
 • Daiga Mārica Kraukle no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Sīmane),
 • Jasmīna                Pora no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Sīmane).

10.-12.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

 • Niklāvs Alberts Ozoliņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Sīmane),
 • Andrejs Ķīlis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Sīmane).

2.vietu ieguva Līva Krēgere no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Solveiga Upīte).

3.vietas ieguva:

 • Alise Karlīna Gārša no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas (sk. Vija Rozentāle),
 • Gustavs Dravants no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Sīmane),
 • Viesturs Romka no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Ingūna Irbīte).

Atzinības ieguva:

 • Ance Valnere no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Irbīte),
 • Natālija Andersone no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Irbīte),
 • Ilze Kampenusa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Upīte),
 • Rihards Voldemārs Vaivods no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Sīmane),
 • Arnis Cirsis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Upīte).

Dalībai valsts olimpiādē tika uzaicināta Mārtiņš Driba, Šarlote Luīze Odziņa, Katrīna Kalniņa, Artūrs Supe, Ralfs Trofimovs, Niklāvs Alberts Ozoliņš un Andrejs Ķīlis.

Filozofijas olimpiādē 11.-12.klasēm

1.vietu ieguva Lauma Bugā no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inga Miezīte).

2.vietu ieguva Tīna Sarkane no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Miezīte).

Dalībai valsts olimpiādē tika uzaicināta Lauma Bugā un Tīna Sarkane.

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9. un 11.-12.klasēm

8.klašu grupā:

1.vietu ieguva Amēlija Čeiča no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Vineta Bērziņa),

2.vietas ieguva:

 • Dārta Alksnīte no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Dace Eglīte),
 • Estere Briede no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. D.Eglīte).

3.vietu ieguva Elza Bleidele no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. V.Bērziņa).

9.klašu grupā:

1.vietu ieguva Līga Lapsiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. V.Bērziņa).

2.vietu ieguva Signe Kisele no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Elita Rozīte).

3.vietu ieguva Daiga Mārica Kraukle no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. V.Bērziņa).

11.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

 • Alise Karlīna Gārša no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas (sk. Gunta Bērziņa),
 • Beatrise Baijere no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Elita Rozīte).

2.vietas ieguva:

 • Dārta Arta Amantova no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Ina Gaiķe),
 • Viktorija                Vildiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe),
 • Justīne Martinsone no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Laura Kaņepe),
 • Renāte Zapane no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe).

3.vietas ieguva:

 • Elīna Klinklāva no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe),
 • Anete Valaine no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. L.Kaņepe),
 • Una Vēvere no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe).

Atzinības ieguva

 • Kate Anete Jansone no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe),
 • Ance Dance no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe),
 • Elvija Jansone no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe),
 • Betija Žideļuna no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe).

12.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

 • Andrejs Ķīlis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe),
 • Agris Ratniks no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe).

2.vietas ieguva

 • Gustavs Dravants no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe),
 • Arta Soboļeva no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe),
 • Sandra Siliņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe).

3.vietas ieguva

 • Alise Siliņa no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas (sk. G.Bērziņa),
 • Vineta Ulmane no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas (sk. G.Bērziņa).

Atzinības ieguva

 • Anete Kalniņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe),
 • Konstance Krieviņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe).

Dalībai valsts olimpiādē tika uzaicināta Alise Karlīna Gārša, Andrejs Ķīlis un Agris Ratniks.

Informātikas (programmēšanas) olimpiādē 8.-12.klasēm

8.-10.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

 • Kārlis Driba no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Diāna Siliņa),
 • Ralfs Trofimovs no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. D.Siliņa),
 • Mārtiņš Driba no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. D.Siliņa).

2.vietas ieguva:

 • Gustavs Jākobsons no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Ilmārs Siliņš),
 • Matīss Timermanis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš),
 • Beatrise Liepiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš),
 • Tīna Diena Kukurīte no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš).

3.vietas ieguva

 • Amēlija Čeiča no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. D.Siliņa),
 • Igors Vinogradovs no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš).

Atzinību ieguva Patriks Jaansalu no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš).

11.-12.klašu grupā:

1.vietu ieguva Sandra Siliņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. D.Siliņa).

2.vietas ieguva:

 • Andrejs Ķīlis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš un D.Siliņa),
 • Gvido Jaunzems no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš),
 • Rūdolfs Zvejs no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš).

3.vietas ieguva:

 • Alexander Boytsov no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš),
 • Marta Reinsone no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš),
 • Diāna Namniece no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš).

Dalībai valsts olimpiādē tika uzaicināts Kārlis Driba, Ralfs Trofimovs, Mārtiņš Driba, Sandra Siliņa, Andrejs Ķīlis un Gvido Jaunzems.

Fizikas olimpiādē 9.-12.klasēm

9.klašu grupā:

1.vietu ieguva Ralfs Trofimovs no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Ligita Neimane).

2.vietas ieguva:

 • Benedikts Arimans Galzons no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Igors Bužs),
 • Raimonds Bundzinieks no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. L.Neimane).

3.vietu ieguva Niklass Lapsa no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Bužs).

Atzinības ieguva:

 • Jēkabs Eglītis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. L.Neimane),
 • Evija Velvele no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. L.Neimane),
 • Aleksis Ķirsis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. L.Neimane),
 • Gustavs Smilga no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Bužs).

10.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

 • Igors Vinogradovs no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš),
 • Artūrs Dāvids Bieziņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš).

2.vietas ieguva:

 • Lāsma Agnese Bodniece no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš),
 • Matīss Timermanis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš).

3.vietas ieguva:

 • Tīna Deina Kukurīte no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš),
 • Kārlis Kide no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Reinis Lazdiņš),
 • Līva Krēgere no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Lazdiņš).

Atzinību ieguva Ketija Puņeiko no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš).

11.klašu grupā:

1.vietu ieguva Rūdolfs Zveja no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Lazdiņš).

2.vietu ieguva Marta Reinsone no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Lazdiņš).

3.vietas ieguva:

 • Beatrise Baijere no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Bužs),
 • Alexander Boytsov no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Lazdiņš).

Atzinību ieguva Viktorija Vildiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Lazdiņš).

12.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

 • Andrejs Ķīlis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Lazdiņš),
 • Matīss Platacis no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Bužs),
 • Sandra Siliņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Lazdiņš).

2.vietu ieguva Edgars Krūmiņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Lazdiņš).

3.vietu ieguva Rihards Voldemārs Vaivods no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Lazdiņš).

Atzinību ieguva Toms Kristiāns Robītis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Lazdiņš)

Dalībai valsts olimpiādē tika uzaicināts Ralfs Trofimovs.

Ekonomikas olimpiādē 10.-12.klasēm

10.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

 • Artūrs Dāvids Bieziņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inga Ozola),
 • Elīna Griezne no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).

2.vietas ieguva:

 • Tīna Deina Kukurīte no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola),
 • Daniēls Dadzītis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).

3.vietas ieguva:

 • Tīna Krastiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola),
 • Beatrise Liepiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).

11.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

 • Artūrs Lazdiņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola),
 • Elvija Jansone no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).

2.vietu ieguva Gvido Jaunzems no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).

3.vietu ieguva Marta Reinsone no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).

Atzinības ieguva:

 • Emīlija Gārša no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola),
 • Elza Pūpe no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).

12.klašu grupā:

1.vietu ieguva Andrejs Ķīlis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).

2.vietas ieguva:

 • Sandra Siliņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola),
 • Matīss Platacis no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Nadežda Persaņa).

3.vietas ieguva

 • Agris Ratniks no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola),
 • Toms Kristiāns Robītis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).

Atzinības ieguva:

 • Rihards Voldemārs Vaivods no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola),
 • Voldemārs Veitners no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. N.Persaņa).

Matemātikas olimpiādē 9.-12.klasēm

9.klašu grupā:

1.vietu ieguva Ralfs Trofimovs no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Anita Slaidiņa).

2.vietu ieguva Estere Aploka no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Slaidiņa).

3.vietas ieguva:

 • Evija Velvele no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Slaidiņa),
 • Jēkabs Eglītis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Slaidiņa),
 • Katrīna Kalniņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Slaidiņa),
 • Laura Kalniete no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Slaidiņa),
 • Raimonds                Bundzinieks no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Slaidiņa).

Atzinības ieguva:

 • Elīze Ropša no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Slaidiņa),
 • Rūdolfs Markuss Čeičs no Cēsu 1.pamatskolas (sk. Ilze Būre),
 • Keita Karlīna Silgale no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Slaidiņa),
 • Jasmīna Pora no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Slaidiņa).

10.klašu grupā:

1.vietu ieguva Ance Valnere no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inese Boze).

2.vietas ieguva:

 • Igors Vinogradovs no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Agrita Bartušēvica),
 • Lāsma Agnese Bodniece no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica),
 • Matīss Timermanis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica).

3.vietas ieguva:

 • Gustavs Jākobsons no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Laila Ruķe),
 • Ilze Kampenusa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica).

11.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

 • Beatrise Baijere no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Sanita Baijere),
 • Elīna Elizabete Skrodere no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica),
 • Kristiāns Kociņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica),
 • Rūdolfs Zvejs no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. L.Ruķe),

2.vietu ieguva Alexander Boytsov no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica),

3.vietu ieguva Viktorija Vildiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica),

Atzinības ieguva:

 • Anete Sniedze no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica),
 • Artūrs Lazdiņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. L.Ruķe),
 • Diāna Namniece no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica).

12.klašu grupā:

1.vietu ieguva Sandra Siliņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica).

2.vietu ieguva Kristīna Vinogradova no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica).

3.vietas ieguva:

 • Laura Eglīte no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica),
 • Mārtiņš Jēkabs Ausmanis no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Boze),
 • Mišela Vinogradova no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica),

Agris Ratniks no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica).