Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi

Finansējuma avots:
ESF
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
44 714,54
Kopējās izmaksas:
44980,36
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
Projekta apraksts:
Kontaktpersona
Gita Šneidere,
E-pasts
gita.sneidere@cesis.lv
Tālruņa numurs
27835575