Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada  Vaives pagasta Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība

Finansējuma avots:
ERAF
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
197 365,75 LVL
Kopējās izmaksas:
283277,90
LVL
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
Projekta apraksts:
Kontaktpersona
Inta Ādamsone
E-pasts
inta.adamsone@cesis.lv
Tālruņa numurs
64161818