Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”

Finansējuma avots:
ERAF 
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
1 094034,06 EUR
Kopējās izmaksas:
1 390 692,00 EUR
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
Projekta apraksts:
Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”

 
Programma:
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
 
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir veikt Cīrulīšu ielas posma rekonstrukciju posmā no Pētera ielas līdz Kovārņu ielai 590 m garumā, kā arī Kovārņu ielas posma rekonstrukciju posmā no Cīrulīšu ielas līdz Līgatnes ielai 630 m garumā, atjaunot degradēto teritoriju Cīrulīšos 2,53 ha platībā uzņēmējdarbības attīstībai.
 
Projekta darbības:
Projekta ietvaros paredzēts veikt ielu seguma rekonstrukciju, Cīrulīšu ielas posmā no Pētera ielas līdz Kovārņu ielai un Kovārņu ielas posmā no Līgatnes ielas līdz Cīrulīšu ielai, izbūvējot asfaltbetona segumu, veikt ietvju un veloceliņu izbūvi, izmantojot betona bruģa segumu, veikt ielas lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukciju un apgaismojuma rekonstrukciju. Paredzēts nojaukt Ēku Zīļu ielā 4 un teritoriju iznomāt uzņēmējdarbības attīstībai.
Projekta ieviešanas rezultātā tiks atjaunota degradētā teritorija 2,53 ha platībā Cīrulīšu rajonā, paplašinot uzņēmējdarbību un nodrošinot 22 jaunas darba vietas, nodrošinot atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 1 100 000 EUR apjomā. Kopējās projekta izmaksas ir paredzētas 1 390 692,00 EUR apjomā, no kurām 1 094034,06 EUR ir ERAF līdzfinansējums. 

Kontaktpersona
Inta Ādamsone
E-pasts
inta.adamsone@cesis.lv
Tālruņa numurs
64161818