Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicinām vecākus uz bezmaksas nodarbībām

Aicinām vecākus uz bezmaksas nodarbībām
Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina Cēsu novadā deklarētos un dzīvojošos vecākus apmeklēt bezmaksas nodarbības bērnu attīstībai - “Bērnu emocionālā audzināšana” (BEA), “Bez pēriena. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas”, “Sociālo prasmju programma vecākiem” un “Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP).

Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina Cēsu novadā deklarētos un dzīvojošos vecākus apmeklēt bezmaksas nodarbības bērnu attīstībai - “Bērnu emocionālā audzināšana” (BEA), “Bez pēriena. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas”, “Sociālo prasmju programma vecākiem” un “Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP).

Vecākiem, kuru bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, piedāvājam apmeklēt BEA jeb Bērnu emocionālās audzināšanas grupu nodarbības. 10 soļu programmas mērķis ir palīdzēt, iedvesmot un atbalstīt vecākus, lai viņu bērni augtu emocionāli stipri, veseli un laimīgi. Programma satur informatīvi izglītojošus materiālus, darba gaitā paredz diskusijas un lomu spēles un vecāku pašu pieredzes analīzi, tādējādi ļaujot dziļāk izprast katra bērna individuālās rakstura iezīmes un uzvedības formas. Tā māca, kā bērna nevēlamo uzvedību mainīt un palīdzēt viņam attīstīties pēc iespējas veselīgāk.

Ikvienu vecāku aicinām apmeklēt nodarbības „Bez pēriena. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas”. Tas ir piecu nodarbību cikls vecākiem ar mērķi labāk izprast savu bērnu, uzzināt vairāk par bērnu attīstību un bērnu audzināšanas principiem, tikt galā ar bērnu emocionālām vai uzvedības grūtībām.

“Sociālo prasmju programma vecākiem” veidota ar mērķi veicināt sociālo prasmju attīstīšanu un izmantošanu saskarsmē ar apkārtējiem cilvēkiem, ģimenes locekļiem, vecāku attiecībās ar bērniem – kā runāt par bērna veiksmēm un neveiksmēm, par to, kā bērns jūtas skolā vai bērnudārzā. Nodarbību tēmas– neverbālā komunikācija, klausīšanās prasmes, attiecību veidošanas prasmes, sadarbības prasmju trenēšana, kritika, emociju atpazīšana un regulēšana, kā arī problēmsituāciju risināšana.

“Ceļvedis audzinot pusaudzi” jeb CAP mērķis ir sniegt vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu saprašanos ar saviem bērniem.

Nodarbības vada speciāli apmācīti speciālisti. Nodarbībām aicinām pieteikties individuāli:
1. pieteikšanās BEA nodarbībām pa tālruni 64127897 (Iveta)
2. pieteikšanās nodarbībām “Bez pēriena” pa tālruni 64127747 (Svetlana)
3. pieteikšanās sociālo prasmju programma vecākiem pa tālruni 64127897 (Agrita)
4.pieteikšanās CAP nodarbības pa tālruni 64127885 (Saimona)

Nodarbību laiki:
Pirmdienās 17.30 - 19.30 bērnu emocionālās audzināšanas grupu nodarbības
Otrdienās 17.15-19.30 nodarbības “Ceļvedis audzinot pusaudzi”
nodarbības “Sociālo prasmju programma vecākiem”(nodarbības sāksies janvārī)
Ceturtdienās 17.30-19.30 nodarbības „Bez pēriena. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas”.

Nodarbības sāksies pēc grupu nokomplektēšanas. Nodarbību norises vieta: Cēsis, Bērzaines iela 18, 3.stāva 6.kab.
Datums: 2019. gada 27. septembris