Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Novembrī noslēdzas pilotprojekts metodikai “Sociālais darbs ar jauniešiem"

Novembrī noslēdzas pilotprojekts metodikai “Sociālais darbs ar jauniešiem"

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem Kristīne Ratniece šomēnes noslēdz sešu mēnešu aprobācijas procesu metodikai “Sociālais darbs ar jauniešiem”.

Metodikas mērķis ir aktualizēt sociālo darbu ar jauniešiem un pusaudžiem, kā arī aktualizēt sociālā darba ar jauniešiem specializāciju, tās kompetences. Aprobācijas procesa ieguvumi ir gan metodiskais materiāls, kas ir pamats, risinot grūtības sadarbībā ar jaunieti un pusaudzi, metodikas aprobācijas realizācija, izbraukuma mācībās, kopīga darbošanās ar jauniešiem.

Kristīne Ratniece atzīst: “Projekta galvenie ieguvumi ir zināšanas, jauda, spēks, kopība, kompetenču nostiprināšana, drosme pārmaiņām, kā arī virzība uz attīstību. Paldies visai projektu komandai.”

Pilotprojekts tiek realizēts Labklājības ministrijas īstenotā ESF projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros.

Datums: 2022. gada 17. novembris