Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Vaives pagastā

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Vaives pagastā
No š.g. 8.marta Cēsu novada p/a “Sociālais dienests” apmeklētājus pieņems Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkā katra mēneša 1.ceturtdienā no plkst.8.00 līdz plkst.12.00, pārējās ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.10.00.
Cēsu novada p/a “Sociālais dienests” apmeklētājus Vaives pagastā turpmāk pieņems Rīdzenes bibliotēkā katra mēneša 1.ceturtdienā no plkst.8.00 līdz plkst.12.00, pārējās ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.10.00.

Pārējās darba dienās iedzīvotāji aicināti apmeklēt Sociālo dienestu Cēsīs, Bērzaines ielā 18, apmeklētāju pieņemšanas laikā:
Pirmdiena: 8.00-11.30; 12.30-16.30;
Otrdiena: 8.00-11.30;
Trešdiena: 12.30-17.45;
Ceturtdiena: 8.00-11.30; 12.30-16.30;


Informāciju sagatavoja:
Cēsu novada p/a “Sociālais dienests”
projektu vadītāja – attīstības speciāliste
Vita Pleševnika
Datums: 2018. gada 7. marts