Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsnieki tiekas ar pašvaldības vadību, lai runātu par aktualitātēm

Cēsnieki tiekas ar pašvaldības vadību, lai runātu par aktualitātēm

Ceturtdien, 25.maijā, Cēsīs, grāmatnīcas Zvaigzne ABC laukumā, aizvadīts noslēdzošais Cēsu novada teritorijā organizētais sarunu vakars. Pasākuma laikā ar cēsniekiem izrunāti dažādi saimnieciski jautājumi, diskutēts par ielu infrastruktūras attīstību, plānotajām investīcijām, kā arī pilsētas kopējo attīstību.

Sarunu vakarā ar cēsniekiem tikās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, domes priekšsēdētāja vietnieki Inese Suija-Markova un Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore Līga Bukovska, izpilddirektores vietniece Baiba Eglīte, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka priekšnieka vietniece Ieva Rudzīte un Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks komunālajos jautājumos Egils Kurpnieks.

Iesākot sarunu vakaru, Jānis Rozenbergs iepazīstināja klātesošos ar administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz novadu un tā attīstību, informēja par šogad pašvaldībai pieejamo budžetu, tā sadalījumu, kā arī iespējām izmantot pašvaldības līdzfinansējumu dzīves telpas uzlabošanai.

Sarunas laikā iedzīvotāji tika iepazīstināti ar pašvaldības plāniem īstenot projektus energoefektivitātes veicināšanā Cēsu Pilsētas vidusskolā, Cēsu 1.pamatskolā, koprades mājā “SKOLA6”, kā arī pašvaldības ēkā Raunas ielā 4. Papildus tiek izstrādāts projekts Pirtsupītes gravas un Pils parka publiskās ārtelpas attīstībai, kā arī darbiem pie Valsts arhīva un pašvaldības muzeja krātuvju būvniecības projekta, kas notiks sadarbībā ar Kultūras ministriju. Paredzēts, ka šī projekta rezultātā būs papildu 49 jaunas darba vietas Cēsīs.  

Iedzīvotāji vērsa pašvaldības speciālistu uzmanību uz ielu infrastruktūras attīstību, uzlabošanu un informatīvajām norādēm pilsētā, kā arī luksofora nepieciešamību Lapsu un Jāņa Poruka ielas krustojumā. Baiba Eglīte, atbildot uz jautājumiem par luksoforu, informēja, ka šī gada laikā tika plānota luksofora nomaiņa un infrastruktūras objekta bojājuma dēļ, paātrinātā darba kārtībā izsludināts iepirkums, lai krustojumā varētu uzstādīt jaunu luksoforu, nevis atjaunot jau nolietoto.

Informējot par potenciālajām izmaiņām ielu tīklojumā, domes priekšsēdētājs iepazīstināja klātesošos ar plāniem Ata Kronvalda ielas savienojuma veidošanai ar Jāņa Poruka ielu un plāniem tuvākajā nākotnē sakārtot stacijas laukumu, Pļavas, Krišjāņa Valdemāra, Zaķu un Puķu ielu. Vērienīgs darbs tiek plānots pie ielu apgaismojuma elementu nomaiņas uz energoefektīvāku, mūsdienīgāku risinājumu.

“Apzināmies, ka ielas ir ļoti svarīgas – gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem – un te darāmā mums vēl ir pietiekami. Tā ir viena no pašvaldības augstākajām prioritātēm, tāpēc, ja pilsētā redzat un zināt vietas, kurām ir nepieciešami uzlabojumi vai veidojas paaugstinātas bīstamības situācijas, aicinu Jūs iesaistīties un ziņot, izmantojot Cēsu novada aplikāciju, rakstot vēstuli pašvaldībai vai zvanot 8911.” klātesošos uzrunāja Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Tika izrunāti arī ar izglītību saistīti jautājumi, kuros priekšsēdētājs informēja cēsniekus par esošajām rindām pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī kliedēja baumas par Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes likvidēšanu, uzsverot, ka rindas ir mazinājušās un galvenokārt problēmas redzamas pašu jaunāko audzēkņu uzņemšanā. Šīs rindas potenciāli mazinās trīs pirmsskolas grupiņu izveide Cēsu Bērzaines pamatskolā. Savukārt, turpinot sarunu par Cēsu Valsts ģimnāziju, priekšsēdētājs stāstīja, ka Leona Paegles ielā esošās ēkas remontdarbus ir plānots noslēgt 2024.gada pavasarī, tomēr laiks, kad skolēni varēs atgriezties telpās, vēl nav skaidrs.

Sarunas noslēgumā uzmanības centrā bija jautājumi par Rīgas ielas kā vasaras ielas konceptu un vīziju. Iedzīvotāji interesējās par satiksmes plūsmas mazināšanu, iespējamajiem uzņēmēju apgrūtinājumiem, kā arī potenciālo trokšņa paaugstināšanos Rīgas ielā un tās apkaimē. Domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova uzsvēra, ka Rīgas iela – Vasaras iela ir pilsētvides eksperiments, kas prasa dažādu pušu sadarbību, iecietību vienam pret otru un interešu salāgošanu. Klātesošie tika iepazīstināti ar režīmu, kādā Rīgas iela būs pieejama autovadītājiem, kā arī, izsverot argumentus un iedzīvotāju ieteikumus, pauda, ka Rīgas ielā netiks samazināts automašīnu stāvvietu skaits laikā, kad tā būs pieejama autovadītājiem.

Koncepts tiks atklāts 9.jūnijā, līdz ar Sarunu festivāla “Lampa” sākšanos, tādējādi atverot Rīgas ielu gājējiem 13 nedēļas nogalēs, no piektdienas plkst.17.00 līdz svētdienas plkst.24.00. Iela pakāpeniski tiks papildināta ar labiekārtojuma elementiem, augiem un īpašu pasākuma programmu, par kuru informācija tiks izvietota Cēsu vecpilsētas teritorijā un mājaslapā cesis.lv.

Atvadoties priekšsēdētājs uzsvēra, ka izskanējušās dažādās vajadzības ir sadzirdētas. Pie to īstenošanas tiks strādāts, taču jāatceras, ka visu nevar paveikt uzreiz, un darāmie darbi tiks prioritizēti.

Aicinām sekot līdzi pašvaldības informācijai www.cesis.lv un novada informatīvajā izdevumā “Cēsu Novada Vēstis”. Iedzīvotāji aicināti savlaicīgi informēt pašvaldību par jautājumiem, ierosinājumiem un problēmām, ja tādas radušās.

Datums: 2023. gada 26. maijs