Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni iegūst starptautiski atzītus Vācu valodas diplomus

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni iegūst starptautiski atzītus Vācu valodas diplomus

Cēsu Valsts ģimnāzija no 2000.gada ir viena no 12 Vācu valodas diploma skolām (DSD) Latvijā. 20 gadu laikā vairāk nekā 80 skolēnu, mācoties pie pieredzējušajām skolotājām Sniedzes Stupakas un Marutas Vēveres, ir ieguvuši DSD II un DSD I diplomus. DSD II diploms apliecina vācu valodas zināšanas B2/C1 līmenī. Tas tiek atzīts Vācijas augstskolās, tātad paver iespējas uzsākt studijas Vācijā. DSD I diploms apliecina, ka valoda ir apgūta A2/B1 līmenī. Abi diplomi ir starptautiski atzīti darba tirgū, dažādās studentu apmaiņas programmās. Tomēr pats galvenais – to īpašnieks ir ieguvis labas zināšanas vācu valodā – vēl vienā svešvalodā bez angļu valodas.

Maijā DSD II diplomu saņēma ģimnāzijas absolvente Asnāte Podniece, bet tikko DSD I diplomu saņēma 12.a klases skolnieces Elīza Marija Bogdānova, Elīna Dzene, Una Vēvere, Unda Vīndedze un Betija Žideļuna, tādējādi apliecinot vācu valodas zināšanas B1 līmenī. Eksāmenu viņas kārtoja 11. klasē. Corona-19 dēļ oktobra sākumā nokārtoja eksāmena mutvārdu daļu.

Eksāmens sastāv no 4 daļām: lasīšanas, klausīšanās, rakstu un mutvārdu daļas. Pirmās trīs tiek labotas Vācijā. Lai iegūtu B1 diplomu, visās daļās jāiegūst B1 līmenis. Tas ir pamatīgs darbs un liels sasniegums, jo vācu valodu diploma ieguvējas uzsāka mācīties 7. klasē ar trim stundām nedēļā.

Datums: 2020. gada 30. novembris