A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Vidzemes reģiona zinātnes un pētniecības jomas pārstāvji guvuši vērtīgu pieredzi stratēģiskai inovāciju vides veidošanai

Vidzemes reģiona zinātnes un pētniecības jomas pārstāvji guvuši vērtīgu pieredzi stratēģiskai inovāciju vides veidošanai

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aktīvi darbojas Eiropas līmeņa partnerībā, kurā organizācijas no astoņām valstīm kopīgi īsteno Interreg Europe programmas 2014.–2020. gadam projektu INNO INFRA SHARE (Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai), ar kura palīdzību tiek sekmēta pētniecības un inovāciju infrastruktūras pieejamība uzņēmumiem. Projekta ietvaros Vidzemē ir aizvadīta jau otrā sanāksme ar reģiona zinātnes un pētniecības jomas pārstāvjiem, kurā piedalījās arī pārstāvji no LR Izglītības un zinātnes ministrijas (LR IZM). Sanāksmē tika pārrunāti veiksmīgas inovāciju ekosistēmas veidošanas priekšnoteikumi Vidzemē un apmeklētas Vidzemes Augstskolas mehatronikas, elektronikas un virtuālās un papildinātās realitātes laboratorijas.

Sanāksmes dalībnieki dalījās ārvalstīs gūtajā pieredzē un bija vienisprātis, ka Vidzemes reģiona izaugsmei būtiski ir stratēģiski attīstīt inovāciju ekosistēmu reģionā, pārņemot atsevišķus labās prakses elementus no ārvalstīm. Projekta ietvaros līdz šim aizvadīti jau divi pieredzes apmaiņas braucieni uz Nīderlandi, Beļģiju un Itāliju, kā arī salīdzinošās izvērtēšanas sanāksme Čehijā. Starptautiskajos pasākumos VPR ir iesaistījis arī pārstāvjus no Vidzemes Augstskolas, Vides Risinājumu institūta un LR IZM, kuriem bija unikāla iespēja klātienē iepazīties ar dažāda veida pētniecības un inovāciju infrastruktūrām, apgūt ārvalstu pieredzi inovāciju ekosistēmu darbībā un pilnveidē, iepazīties ar šo infrastruktūru darbības modeļiem un to, kā stratēģiski tiek veidota un atbalstīta pētniecības un uzņēmējdarbības sektoru sadarbība. Bez jau minētajām organizācijām, VPR projekta aktivitātēs līdz šim ir iesaistījis arī RTU Cēsu filiāli un Agroresursu un ekonomikas institūtu.

Cilvēkresursu piesaiste un specializācija
Viens no reģionālās inovāciju ekosistēmas stūrakmeņiem ir kvalificēti speciālisti, kuru piesaistei būtu jānotiek plānveidīgi. Augsti kvalificētu speciālistu pieejamība ne vien biznesa, bet arī pētniecības sektorā ir būtisks Vidzemes reģiona izaicinājums. Nepieciešams veicināt reģiona pašvaldību savstarpējo sadarbību un sadarbību starp pašvaldībām un pētniecības institūtiem, lai veidotu reģionu par pievilcīgu vietu augsti kvalificētiem speciālistiem, un sekmētu reģionā esošo institūtu konkurētspēju. Būtiska iespēja ir reģionā esošo zinātnes un pētniecības institūciju specializēšanās un mērķtiecīga investīciju virzība atsevišķās nišās, kurās pastāv izcilības potenciāls ne vien reģiona, bet valsts un starptautiskā līmenī.

Ir skaidrs, ka, ņemot vērā ierobežotos resursus un globālās tehnoloģiskās un tirgus tendences, resursu investēšana pārāk daudzās prioritātēs, pētniecības jomās un infrastruktūrās nav ilgtspējīga. Jau šobrīd reģiona augstskolas un pētniecības institūti ir apzinājušies nepieciešamību fokusēt resursus un investīcijas atsevišķās nišās, kuras sakrīt ar nākotnes tirgus un tehnoloģiju tendencēm un reģiona viedās specializācijas jomām. Apstiprinājums tam gūts apmeklējot INNO INFRA SHARE partnerus - pētniecības institūtus Nīderlandē, Beļģijā un Čehijā. Šīs valstis var sniegt pozitīvo piemēru investīciju plānošanā saskaņā ar reģiona viedās specializācijas stratēģiju.

Salīdzinošās izvērtēšanas sanāksmes laikā Čehijā rasta kopīga interese sekmēt sadarbību starp Vidzemes reģiona un Tartu pētniecības un inovāciju sektora pārstāvjiem. Starp šiem reģioniem ir identificētas atsevišķas viedās specializācijas jomas, kurās saskatāmas produktīvas sadarbības iespējas, piemēram, IT tehnoloģiju un bioekonomikas jomās, tāpēc nākamā gada laikā plānots INNO INFRA SHARE projekta ietvaros veikt kopīgus pasākumus ar Tartu partneriem, lai šādu sadarbību attīstītu.

Plašāk par projektu lasiet projekta mājaslapā vai VPR mājaslapā.

Papildu informācija: Kristaps Ročāns, Projekta vadītājs Vidzemes plānošanas reģionā, e-pasts: kristaps.rocans@vidzeme.lv

Publicēšanas datums: 2017. gada 11. decembris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt