A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2015. gads

2015.gada 25.maija ārkārtas domes sēdes protokols Nr.7

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 124 Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 29.10.2013.sprieduma izpildi daļā par pamatparāda 32370.83 EUR (Ls 22 750,35), līgumsoda 5 661.16 EUR (Ls 3978,69) un likumisko nokavējuma procentu 13632.89 EUR (Ls 9581,25) piedziņu


Printēt