A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Izglītība » CVĢ metodiskā diena Daugavpils izglītības iestādēs

CVĢ metodiskā diena Daugavpils izglītības iestādēs

Ilgi plānotais pieredzes brauciens uz Daugavpils Valsts ģimnāziju un Daugavpils Krievu vidusskolu – liceju notika 29. martā. Mūsu mērķis – iepazīties ar šo izglītības iestāžu metodiskā darba organizāciju, strādājot uz rezultātu un gatavojoties darbam ar jaunajām kompetencēm, vērot mācību stundas, iepazīties ar skolu piedāvātajām izglītības programmām, diskutēt ar pedagogiem un skolu administrāciju, daloties pieredzē, iepazīties ar ārpusstundu darba organizāciju. Pedagogu kolektīvs dalījās divās grupās, lai pēc tam varētu apmainīties ar iespaidiem par redzēto un dzirdēto Daugavpils Valsts ģimnāzijā un Daugavpils Krievu vidusskolā – licejā.

Šobrīd Valsts ģimnāzijas darbs notiek Daugavpils Universitātē, jo ģimnāzijas ēkā notiek renovācijas darbi. Kolektīvs ļoti gaida brīdi, kad varēs turpināt mācības savā skolā.

Bija iespēja vērot Matemātikas zinātniskās valodas pamatu un Dabaszinību zinātniskās valodas pamatu stundu bilingvāli, latviešu valodas, vēstures, angļu valodas un fizikas stundas. Skolā tiek mācīts priekšmets Personības līderības pamati. Skolas administrācija dalījās pieredzē par metodiskā darba organizāciju ģimnāzijā. Daugavpils Valsts ģimnāzija regulāri sasniedz atzīstamus rezultātus valsts pārbaudes darbos un valsts olimpiādēs.

Krievu vidusskolā – licejā tikām iepazīstināti ar mūsdienīgas mācību vides veidošanu izglītības iestādē. Priecājāmies par ergonomiskajām un, kā skolas vadība apliecināja, ļoti izturīgajām mēbelēm kabinetos, pedagogu darba vietas iekārtojumu kabinetā, mūsdienīgām ķīmijas un fizikas laboratorijām, kurās darba vieta paredzēta katram skolēnam. Tikām iepazīstināti, kāds  atbalsts tiek sniegts pedagogiem profesionālajā un personības izaugsmē. Pārliecinājāmies, kāda nozīme ir moderno tehnoloģiju jēgpilnai izmantošanai. To vērojām krievu valodas, matemātikas, ekonomikas, bioloģijas un fizikas stundās.

Tiek domāts arī par emocionālā atbalsta sniegšanu pedagogiem – plenēri dabā, dažādas meistarklases (veselīgs uzturs, vingrošana), labvēlīga savstarpējo attiecību veicināšana.
Interesanti bija iepazīties ar sešus gadus krāto pieredzi klašu kuratoru darbā. Šajā skolā metodisko darbu veic septiņi metodiķi.

Skolā ir ļoti strikti nosacījumi mobilo telefonu lietošanā – sākoties stundai, tie jāatstāj noteiktā vietā. To ierosināja un par to nobalsoja skolēnu vecāki, domājot par  produktīvāku darbu stundā. Obligāts skolēna apģērbs – skolas formas, kuras ir gaumīgas un modernas, tās norāda piederību savai izglītības iestādei. Šajā skolā izglītību iegūst arī 20% latviešu tautības skolēnu.

Daugavpils Marka Rotko centrā baudījām Rotko mākslu un iepazināmies ar Rotko dzimtas vēsturi.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece mācību darbā Ilga Šķestere

Publicēšanas datums: 2019. gada 2. aprīlis  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt