Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Īstenotie

Atcelt
Projekta nosaukums Finansējuma avots Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti Kopējais finasējums Realizācijas termiņš Kontaktpersona
"Kaķukroga" ēkas apkārtnes labiekārtošana Vaives pagastā, Cēsu novadā ELFLA 8 725,15 LVL 11633,54 Valda Zaļaiskalna
29473756,
"Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown ERAF 565 836.32 EUR 749 000.93 EUR 14.09.2015 - 15.03.2016 Evija Taurene
evija.taurene@cesis.lv
64161818
Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs”  izveide (pārējais) ERAF 3 847 396,33
LVL
5090524,08
LVL
20.09.2013 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Tualetes izbūve Slēpošanas un biatlona kompleksā "Priekuļi" ELFLA 10 500,00 LVL 14528,85
LVL
Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā EKII 923952.57 EUR 1246384. 51 EUR 01.04.2017 - 31.12.2017 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Cēsu novadā ERAF 22 284,00 EUR 26216,47 EUR Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas rekonstrukcija ERAF 1 019 351,25 LVL 1359334,37 LVL Sanita Breikša
sanita.breiksa@cesis.lv
64161818
Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados ERAF 375458,17 EUR 423 000 EUR 26.05.2017 - 26.08.2018 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
50000&1 SEAPs Inteligent Energy 1936 EUR Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana ERAF 1 998 742 LVL 2 051 067 LVL Sanita Breikša
64161818,
Videi draudzīgākā Cēsu iela LVAFA    7500 EUR 10 000 EUR 26.05.2017 - 26.08.2018 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas rekonstrukcija ERAF 1 224 588,52
LVL
2001166,42
LVL
Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Cēsu novada Attīstības programmas izstrāde ESF 24 933,00 LVL 20 423,69
LVL
Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818