Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Centrālbaltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG VA projekts “Augmented Urbans”

Finansējuma avots:
ERAF
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
185 982.29 EUR
Kopējās izmaksas:
218 802.70 EUR
Projekts uzsākts:
01.03.2018
Projekts pabeigts:
28.02.2021
Projekta apraksts:
Centrālbaltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG VA projekts “Augmented Urbans”

 
  Misija "Gauja"
Cēsis aicina cēsniekus un pilsētas viesus doties misijā “Gauja”, lai izzinātu Cīrulīšu un Gaujaslīču teritorijas!

Gaujas krasti ir Cēsu apslēptais dārgakmens. Vai esi gatavs tos atklāt?
Dodies piedzīvojumā, lai izpētītu un atklātu Gauju, un pastāsti mums par saviem atradumiem un sajūtām! Veido savu maršrutu pats, ļaujies nezināmām takām – apmaldīties nevarēsi!  Mērķis – nokļūt līdz Gaujai!

Saņem misijas uzdevumu Tūrisma informācijas centrā Baznīcas ielā 1.
 
 
Ideju krātuve

Vai Cēsīs var būt kūrorts? Meklē atbildes kopā ar digitālo asistentu - cēsnieku, un pievieno savas idejas digitālajai ideju krātuvei!

Atver 3D karti telefonā vai datorā un atstāj savus komentārus gudrajam čatbotam!

Ideju krātuve izveidota ar mērķi gūt cēsnieku un Cēsu viesu viedokli par Cēsu kūrorta attīstības plāniem un Gaujas apkārtnes izmantošanas iespējām!

Tavas idejas un viedoklis nonāks pie Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānotājiem un tiks iekļauts Cēsu kūrorta un Gaujas apkārtnes teritoriju attīstības plānošanā!
 

Cēsu novada pašvaldība īsteno Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektu Nr. 155 “Visionary, Participatory Planning and Integrated Management for Resilient Cities” (saīsinājums - „Augmented Urbans”, turpmāk tekstā - Projekts) – “Vizionāra un uz līdzdalību vērsta attīstības plānošana un integrēta pilsētu pārvaldība ilgtspējīgām pilsētām”.


Projekts tiks īstenots no 01.03.2018. līdz 28.08.2021.

Projekta mērķis ir stiprināt telpiskās plānošanas nozari, risinot pilsētvides ilgtspējas jautājumus, kā arī pilsētas noturību pret pēkšņām fiziskās, sociālās un ekonomiskās vides pārmaiņām un to radītajām sekām.

Lai sasniegtu mērķi, Projektā tiks izmantotas sabiedrības un interešu turētāju iesaistes pieeja, kā arī virtuālās realitātes (angliski – virtual reality, VR) un papildinātās realitātes (angliski – augmented urbans, AR) tehnoloģijas.

Cēsu novada pašvaldības uzdevumi Projekta gaitā:
  • izstrādāt Dabas un apstādījumu teritoriju tematisko plānojumu, ņemot vērā gan vietu attīstības potenciālu, gan to piedāvātos ekosistēmu pakalpojumus,
  • rast risinājumus AR/VR tehnoloģiju izmantošanai plānošanā un līdzdalības organizēšanā,
  • veidot vietrades (no angļu valodas – placemaking) intervences projekta pilotteritorijās Cēsu pilsētā;
  • organizēt sabiedrības un interešu turētāju pārstāvju līdzdalību plānojuma izstrādē,
  • organizēt telpiskās plānošanas speciālistu, arhitektu, ainavu arhitektu un citu nozarē nodarbināto iesaistes pasākumus.


Projektā “Augmented Urbans” noteiktas šādas aktivitāšu ieviešanas mērķa teritorijas Cēsu pilsētā:

  • Pilsētas parki un skvēri;
  • Neizmantotās publiski pieejamās apstādījumu teritorijas pilsētas blīvi apbūvētajās daļās (piemēram, mazo upju graviņas, potenciālie zaļie koridori, jauni parki un skvēri);
  • Gaujas upei pieguļošās teritorijas;
  • Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka apstādījumu un dabas teritorijas, t.sk. mežu teritorijas.

 

Projekta partneri:
Helsinku Metropolijas universitāte, Somija | Helsinku pilsētas pašvaldība, Somija| Tallinas pilsētas pašvaldība, Igaunija | Gavlegårdarna, Zviedrija| Cēsu novada pašvaldība, Latvija | Viimsi pašvaldība, Igaunija | Stokholmas Resiliences centrs, Zviedrija| Rīgas plānosānas reģions, Latvija |  Gävles universitāte, Zviedrija | Tallinas universitāte, Igaunija

Projekta finansējums: 218 802.70 EUR, t.sk.,185 982.29 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums
 
www.augmentedurbans.eu
facebook / instagram / twitter: @augmentedurbans
 
Kontaktpersona
Evija Taurene
E-pasts
evija.taurene@cesis.lv
Tālruņa numurs
26346996