Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas rekonstrukcija

Finansējuma avots:
ERAF
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
1 019 351,25 LVL
Kopējās izmaksas:
1359334,37 LVL
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
Projekta apraksts:
Kontaktpersona
Sanita Breikša
E-pasts
sanita.breiksa@cesis.lv
Tālruņa numurs
64161818