Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos

Finansējuma avots:
ERAF
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
991 911,77 EUR
Kopējās izmaksas:
1 433 649,55 EUR
Projekts uzsākts:
05.03.2018
Projekts pabeigts:
04.02.2020
Projekta apraksts:

Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos
 
Projekts tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros.
 
Cēsu novada pašvaldība projektu īsteno sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, kas ir projekta vadošais partneris.
 
Ņemot vērā projekta mērķi - saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā – Cēsu novada pašvaldība projekta ietvaros veiks vairāku Cēsu viduslaiku pils daļu (kapelas, D un A korpusa, D, R un priekšpils R torņa) konservāciju, Seno rotu kalves un gājēju tilta atjaunošanu, Pils dārza teritorijas labiekārtošanu, kā arī amatnieku darbnīcu un ēdināšanas nojumes izbūvi Pils dārzā.
 
Projekta finansējums Cēsu novada pašvaldībai:
ERAF 892 050.00 EUR
Kopējās attiecināmās izmaksas 1 117 647.06 EUR

Projekta īstenošanas ilgums 23 mēneši, t.i. līdz 2020.gada 4.februārim. 

Kontaktpersona
Liene Ozoliņa
E-pasts
liene.ozolina@cesis.lv
Tālruņa numurs
64161818