Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Cēsu novada Vaives pagastā

Finansējuma avots:
ELFLA
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
268 461 EUR
Kopējās izmaksas:
298 290 EUR
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
04.02.2016
Projekta apraksts:

Paredzēts uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).

Projekts tika noraidīts publiskā finansējuma trūkuma dēļ.

Kontaktpersona
Inta Ādamsone
E-pasts
inta.adamsone@cesis.lv
Tālruņa numurs