Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un atraktīvas atpūtas zonas attīstība dabā

Finansējuma avots:
Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
Kopējās izmaksas:
292 550,38 EUR
Projekts uzsākts:
01.09.2019
Projekts pabeigts:
31.12.2022
Projekta apraksts:

Projekta saīsinājums: Zaļie torņi

Projekta numurs: LV-RU-016

Sākuma datums: 01.09.2019

Tematiskais mērķis: Vides aizsardzība, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām. Efektīva dabas objektu vadība

Projekta kopsavilkums
Projekta “Zaļie torņi” galvenais mērķis ir inovatīvu tehnoloģiju ieviešana pilsētvidē un dabas vidē, kā arī ieguldījums aizsargājamo teritoriju un parku efektīvā pārvaldībā, tūrisma attīstībā un apmeklētāju un vietējo iedzīvotāju atpūtas iespējas.

Projekts paredz zaļās infrastruktūras attīstību - skatu torņu un zaļā paviljona izbūvi, izmantojot viedos atjaunojamos enerģijas avotus, t.sk.

Šī infrastruktūra paaugstinās atpūtas iespēju kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem, ļaujot novērot putnus, organizēt nelielus kultūras un ekoloģiskus pasākumus un spēles, sportot un izklaidēties.

Projekts pievērš politikas veidotāju un uzņēmēju uzmanību klimata politikas procesiem un veicina “interešu kopienas”, lai uzlabotu pastāvīgu tīklu veidošanu un pieredzes apmaiņu par zaļajām tehnoloģijām un vides pārvaldību ekspertu starpā. Šajā nolūkā projekts veiks pētniecības darbu, ieskaitot pētījumus par projekta tehniskiem, ģeogrāfiskiem un meteoroloģiskiem aspektiem, projekta ietekmi uz klimata izmaiņām un vides aizsardzību un dabas aizsardzību; un projekta rezultātu novērtēšanu.

Lai palielinātu sabiedrības izpratni, projekts izveidos interneta datu platformu www.exploregreentowers.eu, lai demonstrētu tehnoloģiju izmantošanu, uzkrātu arhīvus un izveidotu tīmekļa kameras dabas vērošanu.

Projekta mājaslapa: exploregreentowers.eu

Kontaktpersona
Inta Ādamsone
E-pasts
inta.adamsone@cesis.lv
Tālruņa numurs
29478660