Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

"Kaķukroga" ēkas apkārtnes labiekārtošana Vaives pagastā, Cēsu novadā

Finansējuma avots:
ELFLA
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
8 725,15 LVL
Kopējās izmaksas:
11633,54
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
Projekta apraksts:
Kontaktpersona
Valda Zaļaiskalna
E-pasts
29473756,
Tālruņa numurs