Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs”  izveide (pārējais)

Finansējuma avots:
ERAF
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
3 847 396,33
LVL
Kopējās izmaksas:
5090524,08
LVL
Projekts uzsākts:
20.09.2013
Projekts pabeigts:
Projekta apraksts:
Kontaktpersona
Inta Ādamsone
E-pasts
inta.adamsone@cesis.lv
Tālruņa numurs
64161818