Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs”  izveide (pārējais)

Finansējuma avots:
ERAF
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
3 847 396,33
LVL
Kopējās izmaksas:
5090524,08
LVL
Projekts uzsākts:
20.09.2013
Projekts pabeigts:
Projekta apraksts: