Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada Attīstības programmas izstrāde

Finansējuma avots:
ESF
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
24 933,00 LVL
Kopējās izmaksas:
20 423,69
LVL
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
Projekta apraksts:
Kontaktpersona
Inta Ādamsone
E-pasts
inta.adamsone@cesis.lv
Tālruņa numurs
64161818