Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Meklēt iepirkumu

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
CNP 2013/26Kovārņu ielas braucamās daļas un gājēju ietves remonts no Cīrulīšu ielas līdz Cēsu pilsētas pansionātam.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/24Cēsu pilsētas atsevišķu zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2013/23 ESFVeselības pārbaudes ESF projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros nodarbinātajiem."8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2012/56 ERAFGaujas ielas rekonstrukcija, posmā no Pētera ielas līdz Kvēpenes ielai, Cēsīs, Cēsu novadā. konkursiNoslēdzies
CNP 2013/22 ERAFAutoruzraudzība Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācijai un saimniecības ēkas rekonstrukcijai Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā 1.kārtas būvdarbiem.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/2 ERAFBūvuzraudzība „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un saimniecības ēkas rekonstrukcija Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā” 1.kārtas būvdarbiem.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/20 Datortehnikas piegāde Cēsu novada pašvaldībai un Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”.8_panta_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2013/6Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi Cēsu pilsētas skolās.konkursiNoslēdzies
CNP 2013/21Cēsu 1. pamatskolas mācību ēkas sporta zāles vienkāršotā renovācija Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
VPP 2013/4 ELFLATehniskā projekta "Administratīvās ēkas pieguļošās teritorijas labiekārtojums" 1. kārtas rekobnstrukcija, jaunbūvepasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP/2013/12Elektroenerģijas iegādekonkursiNoslēdzies
CNP 2013/19Zālienu un kokaugu atvašu pļaušana Cēsu novada pašvaldības īpašumos.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/17Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu un caurteku remonts Cēsu pilsētā. 8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2013/14Koku vainagu kopšana un veidošana Cēsīs.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/18 ERAFAtkārtota būvekspertīzes veikšana būvprojektam „Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, daļu, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā”. 8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/16 ERAFŪdensgūtņu rekonstrukcijas Krīvu un Rīdzenes ciemos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, projektēšana un būvniecība konkursiNoslēdzies
VPP 2013/3 ELFLATehniskā projekta pasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2013/15Koku, koku zaru zāģēšana Cēsīs8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/13 ESFVeselības pārbaudes ESF projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros nodarbinātajiem.8_panta_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2013/11Cēsu pilsētas dekorējumu pārbaude, uzglabāšana, remonts, uzstādīšana, apkalpošana un demontāža.8_panta_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2013/10Ikdienas telpu kompleksā uzkopšana Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/9 ERAF2 (divu) zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana Cēsu pilsētā.8_panta_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
Rāmuļu psk 2013/2Pārtikas produktu piegāde Rāmuļu pamatskolas izglītības iestādeipasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/8 ELFLATualetes izbūve slēpošanas un biatlona kompleksā „Priekuļi”8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/7Renovācijas projektu izstrāde ēkām Palasta ielā 11 un Leona Paegles ielā 1 Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2013/4Ikdienas telpu kompleksā uzkopšana Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
VPP 2013/1Ielu un ceļu uzturēšana Cēsu novadā, Vaives pagastāpasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2013/3Transporta pakalpojumi Cēsu novada Izglītības iestāžu vadītāju braucienam uz izstādi „Izglītība nākotnē” Ķelnē (Vācija). 8_panta_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP/2013/1Transporta pakalpojumi Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai.8_panta_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP/2012/79 ERAFCēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un saimniecības ēkas rekonstrukcija Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, 1.kārtas būvdarbi.konkursiNoslēdzies