Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Meklēt iepirkumu

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
CNP/ 2013/35 ERAFAutoruzraudzība „Gaujas ielas posmā no Pētera ielas līdz Kvēpenes ielai, Cēsīs, Cēsu novadā, rekonstrukcija” būvdarbiem.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/ 2013/48„Datortehnikas piegāde Cēsu novada izglītības iestādēm”8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2013/50Datortehnikas piegāde Cēsu novada domes deputātiem.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/ 2013/54Cēsu pilsētas atsevišķu zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/ 2013/53Jumta seguma un ieejas mezgla renovācija ēkai (būves kad. apz. 4201 006 0404 001) Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, 1. kārtas būvdarbi.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/ 2013/52Ielu apgaismojuma rekonstrukcija un jaunbūve Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/ 2013/47Cēsu Valsts ģimnāzijas galvenās ieejas mezgla, bijušās katlu telpas ieejas mezgla un katlu telpas pārseguma renovācija (būves kad. apz. 4201 009 0101 001) Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/ 2013/46Ielu apgaismojuma rekonstrukcija un jaunbūve Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2013/51Siltumtrases jaunbūve no Vaļņu, Kases un Piebalgas ielas krustojuma līdz SIA ,,Latvijas neredzīgo biedrības Cēsu MRU” dzīvojamai mājai Piebalgas ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
VPP 2013/5Pašvaldības autoceļa A2 remonts Cēsu novadā, Vaives pagastāpasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNPASD/2013/02Skolas piederumu iegādei paredzētu dāvanu karšu piegādepasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2013/45Cēsu Valsts ģimnāzijas galvenās ieejas mezgla renovācija Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/41Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, daļu, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadākonkursiNoslēdzies
CNP/2013/44Cēsu 1. pamatskolas mācību ēkas sporta zāles vienkāršotā renovācija Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNPASD/2013/01Dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, daļēja renovācija, pārbūvējot kopmītņu tipa istabiņas par vienistabas dzīvokļiem (pirmās un otrās sekcijas 2., 3., 4. stāvs)pasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2013/34 ERAFBūves „Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs” būvdarbi (pirmā un otrā sadaļa) papildus būvdarbikonkursiNoslēdzies
CNP 2013/38Projekta izstrāde Saulrītu ielas rekonstrukcijai Cēsīs, Cēsu novadā. 8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/40Dzirnavu ielas, posmā no Emīla Dārziņa ielas līdz Baibas ielai un Piebalgas ielas posmā no Parka ielas līdz Raiņa ielai, remonts.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2013/39Pilsētas nocietinājuma mūra fragmenta remonts (avārijas situācijas novēršana) starp nekustamajiem īpašumiem Lielā Kalēju iela 7, Cēsis, Cēsu novads un Palasta iela 12, Cēsis, Cēsu novads.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2013/37Trīs gajēju ietvju posmu rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
C2P/2013/1Datortehnikas piegāde Cēsu 2.pamatskolaipasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP/ 2013/33 ERAFBūvuzraudzība „Gaujas ielas posmā no Pētera ielas līdz Kvēpenes ielai, Cēsīs, Cēsu novadā, rekonstrukcija” būvdarbiemkonkursiNoslēdzies
CNP/2013/32Logu un ārdurvju nomaiņa Līvu pamatskolā Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/ 2013/27 ERAFBūvuzraudzība Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācijas un saimniecības ēkas rekonstrukcijas Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, 1. kārtas būvdarbiem8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/ 2013/31 ERAFBūvuzraudzība „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un saimniecības ēkas rekonstrukcija Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā” 1.kārtas būvdarbiem.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/ 2013/30 ERAFBūvuzraudzība Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu ciema un Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstības projektu būvdarbiem8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2013/29Teritorijas virsūdeņu novades sistēmas un lietus kanalizācija K2 montāža Bērzaines iela 4, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/28Privātā datu apraides tīkla un interneta nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības iestādēs.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/25Būvprojekta izstrāde Vecpilsētas ielu rekonstrukcijai Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2013/5Telpu kompleksā uzkopšana Cēsu novada pašvaldības konkursiNoslēdzies