Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Meklēt iepirkumu

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
CNP 2013/70Būvprojekta ”Automašīnu stāvlaukuma Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā un Raiņa ielas posma jaunbūve un Noliktavas ielas, Dzintara ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
LP/2013/1Pārtikas produktu piegāde Līvu pamatskolaipasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
Rāmuļu psk 2013/1Pārtikas preču piegāde Rāmuļu pamatskolas Izglītības iestādeipasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/73Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas (apkalpošanas) darbi un attālinātās vadības sistēmas uzturēšana Cēsu pilsētā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CP4PII/2013/1Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības ietādeipasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CPIIP/2013/1Pārtikas produktu piegāde Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis" pasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP/2013/71Topogrāfiskā uzmērījuma veikšana un plāna izgatavošana Pirtsupītes gravā Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2013/67 ERAFProjektora piegāde un uzstādīšana Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrā Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā.konkursiNoslēdzies
CPSS/2013/2Transporta pakalpojumi Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanaipasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/69 Ielu kopšanas darbi Cēsu pilsētā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/68 ESPiena piegāde Cēsu novada izglītības iestādēm programmas „Skolas piens” ietvaros.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
VPP 2013/6Pašvaldības autoceļa B 36 posma Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, remontdarbipasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/66Ziemassvētku noformējuma piegāde un uzstādīšana Cēsu pilsētā, Cēsīs, Cēsu novadā. 8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/64Degvielas iegāde Cēsu novada pašvaldībaikonkursiNoslēdzies
CPP 2013/3Higiēnas preču inkontinencei piegāde Cēsu pilsētas pansionātampasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CPP 2013/2Medikamentu piegāde Cēsu pilsētas pansionātampasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CP5PII 2013/1Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādeipasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CPSS/2013/1Multifunkcionālā elektroniskā tablo piegāde un uzstādīšanapasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2013/65Cēsu pilsētas atsevišķu zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CPP/2013/1Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas pansionātampasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
C2P/2013/2Datortehnikas piegāde Cēsu 2.pamatskolaipasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2013/62Ēkas, kad. apz. 4201 005 1406, Raunas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu novadā rekonstrukcija, izbūvējot centrālapkuri.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/60 ERAFBūves „Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs” būvdarbi (pirmā un otrā sadaļa) papildus būvdarbi.konkursiNoslēdzies
CNP/2013/58 Skatuves priekškara, kulišu un elektromotora piegāde Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrā Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/61Peldu ielas, posmā no Gaujas ielas līdz Dzirnavu ielai Cēsīs, Cēsu novadā rekonstrukcija. 8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2013/59Ielu un ceļu kopšanas darbi Cēsu novadākonkursiNoslēdzies
CNP/2013/57Tehniskā projekta „Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 daļēja renovācija, piemērojot esošās kopmītņu tipa istabiņas Cēsu Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/ 2013/43Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveides ietvaros nepieciešamo iekārtu un mācību aprīkojuma piegāde un uzstādīšana.konkursiNoslēdzies
CNP/ 2013/35Autoruzraudzība „Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, daļu, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā” būvdarbiem.konkursiNoslēdzies
CNP/ 2013/36Būvuzraudzība „Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, daļu, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā” būvdarbiem.konkursiNoslēdzies