Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Tehniskā projekta "Administratīvās ēkas pieguļošās teritorijas labiekārtojums" 1. kārtas rekobnstrukcija, jaunbūve
Veids:
pasvaldibas_iepirkumi
Numurs:
VPP 2013/4 ELFLA
Iepirkuma apraksts:
Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz PIL 38. panta otro daļu.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
26.03.2013
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
15.03.2013
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Par nolikumu - Kristīne Kuzma, tālr. 64122100, par tehnisko specifikāciju - Aigars Ķerpe, tālr. 26104449
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti: