Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Ielu un ceļu uzturēšana Cēsu novadā, Vaives pagastā
Veids:
pasvaldibas_iepirkumi
Numurs:
VPP 2013/1
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
28.01.2013
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
15.01.2013
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Kristīne Kuzma par nolikumu 64122100, Jānis Platais par tehnisko specifikāciju, 26317981
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
Iepirkums pārtraukts saskaņā ar PIL 8'. panta sesto daļu un 38. panta otro daļu - jāveic izmaiņas finanšu piedāvājuma veidnēs
Līguma cena:
- -
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
-