Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkurss

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkurss
Cēsu novada pašvaldība un pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” izsludina pieteikšanos uz Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu, kas tiek piešķirts konkursa kārtībā saskaņā ar konkursa nolikumu, festivālu un sabiedriski nozīmīgu  kultūras pasākumu rīkošanai Cēsu novadā 2021.gadā.
 
Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkurss tiek izsludināts jau otro gadu. Projektu konkurss tiek rīkots ar mērķi atlasīt un finansiāli atbalstīt mākslinieciski kvalitatīvu, publiski pieejamu un sabiedriski nozīmīgu kultūras un starpdisciplināru projektu rīkošanu Cēsu novadā, sniedzot ieguldījumu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un laikmetīga kultūras piedāvājuma veidošanā, atbalstot jau esošo festivālu norisi Cēsīs un veicinot jaunu projektu rašanos.
 
Uz finansiālu atbalstu var pretendēt juridiskas personas saskaņā ar konkursa Nolikumu, aizpildot pieteikuma veidlapu. Pašvaldības līdzfinansējuma pieprasījums nevar pārsniegt 30% no kopējām projekta izmaksām.
 
Projektam jāatbilst Cēsu novada kultūras attīstības stratēģijas 2030 stratēģiskajiem mērķiem un attīstības virzieniem (vairāk lasiet šeit) un Cēsu pieteikuma pamatvirzieniem, pretendējot uz “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027” titulu. Vairāk šeit.
 
Konkursa dokumenti skatāmi šeit:
 
Projektu pieteikumi jāiesniedz "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrā" (Baznīcas laukums 1, Cēsis LV4101) līdz 2021.gada 12.februārim plkst.12.00. Projekta pieteikumā ietilpst aizpildīta pieteikuma veidlapa, tāmes veidlapa, projekta vadītāja CV saskaņā ar konkursa nolikumu.
 
Pieteikumi jāiesniedz papīra formātā ar pretendenta parakstu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz cesis@cesis.lv ar norādi "Festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkursam". Iesniedzot pieteikumu papīra formātā, tas jānosūta arī elektroniski uz cesis@cesis.lv. Ņemot vērā epidemoloģisko situāciju valstī, aicinām pieteikumus iesniegt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Savukārt, ja tas nav iespējams, iesniedzot pieteikumu papīra formātā, lūdzam iepriekš zvanīt uz tel.nr. 28307186, lai norunātu tikšanās laiku.
 
Projektus izvērtēs Cēsu novada domes apstiprināta komisija. Finansiāls atbalsts tiks piešķirts tiem projektiem, kas saņems augstāko vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas atspoguļoti konkursa nolikumā.
 
Papildu informācijai:
Zane Neimane
Cēsu Kultūras centra vadītāja
p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
tel. 20224205
Datums: 2021. gada 18. janvāris