Vasaras skolu organizēšanas projektu konkurss

No 2022.gada 27.aprīļa līdz 26.maijam Cēsu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos vasaras skolu organizēšanas projektu konkursam. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt vasaras skolu organizēšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, radot jaunas idejas un pieejas konkrētajā sfērā. Vasaras skola, konkursa izpratnē ir – vasaras skola, plenērs, radoša darbnīca, seminārs, kursi u.c.

Prioritāri tiek atbalstītas:

Projektu konkursā var piedalīties biedrības, nodibinājumi un Latvijā darbojošās augstskolas. Vasaras skolas aktivitātes var tikt īstenotas tikai Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
Konkursā nevar piedalīties biedrības un nodibinājumi, kas dibināti ar mērķi atbalstīt Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādes.

Konkursā netiek atbalstīti Projekti, kas vērsti uz līdzdalību konkursos un sacensībās, kā arī sporta, militāra, reliģiska rakstura, brīvā laika pavadīšanas nometnes, kā arī nometnes bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienas vasaras skolas rīkošanai tiek piemērots šādā kārtībā:

Pašvaldības finansiālais atbalsts veido ne vairāk kā 25 % no Projekta kopējā budžeta.

Projekta iesniegumu līdz 2022.gada 26.maija plkst.12.00 var iesniegt šādā veidā:

Pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām, 2022.gada 3.jūnijā, pretendentiem būs jāprezentē sava vasaras skola Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs (par laiku informēs pretendentus personīgi). Pretendentiem jāsagatavo 5 – 7 min gara prezentācija. Prezentācijas palīdzēs izprast vasaras skolas mērķa un norises atbilstību Konkursa nolikumam.

Ar prasībām vasaras skolu projektu noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var iepazīties konkursa nolikumā.

Konsultācijas iespējams saņemt, vēršoties pie Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes, Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītājas Zelmas Mičules (e-pasts: zelma.micule@cesunovads.lv; tālrunis 26348155).

Dokumenti