Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par sanitārās izlases cirsmas "Ulmaņbirzs" izsoli

Elektroniskā izsolē tiek pārdota kustamā manta – sanitārās izlases cirsma ''Ulmaņbirzs''.

Kustamā manta sanitārās izlases cirsma ''Ulmaņbirzs'', Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 007 0393, kas sastāv no meža 1.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 9. nogabalā, likvīdā krāja – 150,27 m3, no tās lietkoksne 133,1 m3, malka 17,17 m3, kopējā izcērtamā platība – 3,31 ha, un 25 m3 bērza papīrmalkas (jāpieved ar vieglo traktortehniku) nekustamajā īpašumā ''Egļu kalns'', Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – 7150,00 EUR;
Izsoles solis - 100,00 EUR;
Nodrošinājums - 715,00 EUR.

Izsoles sākums 2022.gada 5.maijā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāreģistrējas izsolei un jāiemaksā nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontā līdz 2022.gada 15.maija pulksten 23:59 .

Izsoles noslēgums 2022.gada 25.maijā plkst.13.00. Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies. Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.