Iesaiste pašvaldības darbā

Par aktuālo informāciju par pašvaldības plānošanas dokumentiem un iesaisti to izstrādē sazināties ar Teritorijas plānotāju Zani Gulbinsku zane.gulbinska@cesis.lv.