Iesaiste pašvaldības darbā

Par aktuālo informāciju par pašvaldības plānošanas dokumentiem un iesaisti to izstrādē sazināties ar Galveno teritorijas plānotāju Evija Taureni evija.taurene@cesis.lv, 64161890.