Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ģimenes novērtē rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību bērniem

Ģimenes novērtē rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību bērniem

Deinstitucionalizācijas procesa  (turpmāk - DI) gaitā Cēsu novada ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, pieejami vairāki rehabilitācijas pakalpojumi, un to tuvā pieejamība nereti atvieglo ģimeņu raizes par nokļūšanu uz un no pakalpojuma saņemšanas vietas.

Viens no lielākajiem rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem Cēsu novadā ar daudzpusīgu pakalpojuma klāstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  ir sabiedriskā labuma organizācija “Brīnummāja”, kura nodrošina Montessori nodarības, logopēdiju, smilšu spēles terapiju, kanisterapiju,  fizioterapijas nodarbības un Tomatis metodes nodarbības.

Ināra Kampenusa, kuras ģimene sabiedriskā labuma organizācijā “Brīnummāja” ir izmantojusi dažādus DI projektā pieejamos pakalpojumus gan dēlam, gan vecākiem (logopēda, fizioterapijas, kanisterapijas, drīzumā uzsāks mūzikas terapiju), stāsta:  “DI projekta ietvaros pieejamie pakalpojumi ir bijis būtisks atbalsts mūsu ģimenei pēdējo gadu laikā, īpaši Covid pandēmijas periodā, kad mums bija iespēja turpināt sociālo rehabilitāciju, tai skaitā logopēdijas nodarbības. Tas mūsu dēla attīstībai bija ļoti nozīmīgi. Ļoti novērtējam, ka dēlam ir iespēja regulāri saņemt dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, mēs tikai ar pašu spēkiem nevarētu nodrošināt šādu atbalstu. Dalību DI projektā uzsākām tieši pēc terapijas rehabilitācijas centrā “Vaivari”, nesen bijām atkārtotā vizītē “Vaivaros”, kur speciālisti ievēroja un ļoti atzinīgi novērtēja bērna progresu. Mums ir liels prieks, ka ne tikai mēs paši redzam dēla attīstības izaugsmi, bet, ka to novērtē arī ārsti. Ļoti svarīgi ir turpināt rehabilitāciju dēla attīstības izaugsmei.

Informējam, ka ar šī gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 313 grozījumiem paredzēts, ka turpmāk bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs  un kuriem deinstitucionalizācijas projekta ietvaros ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns, varēs izmantot neierobežotu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reižu skaitu, tāpat tas attiecas uz šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem. Arī  pieaugušiem ar garīga rakstura traucējumiem projekta ietvaros individuālo konsultāciju un atbalsta grupu pakalpojumu saņemšanas biežums vairs nav ierobežots.

Biedrības “Brīnummāja” vadītāja Liena stāsta: “Mēs Brīnummājā redzam, ka DI projekts ir ļoti nepieciešams atbalsts ģimenēm. Šī projekta ietvaros kopā ar pašvaldības Sociālo dienestu varam nodrošināt visaptverošu un pastāvīgu sociālo rehabilitāciju iespējami tuvu ģimenes dzīvesvietai. Nozīmīgi, ka šī projekta ietvaros mēs kā sociālo pakalpojumu sniedzējs varam katram bērnam individuāli izveidot rehabilitācijas programmu, atbilstoši konkrētā bērna vajadzībām piedāvājot tās terapijas un tādā intensitātē, kādā tas konkrētajam bērnam nepieciešams. Tas ļauj sasniegt iespējami labākos rezultātus. Jau vairāk kā gadu līdztekus atbalstam bērniem piedāvājam arī rehabilitāciju vecākiem.  Tas ļauj stiprināt vecākus un palīdzēt atjaunot viņu resursus, kas tik ļoti nepieciešami bērna atbalstīšanai ikdienā.”

“Ļoti novērtējam jaunās izmaiņas MK noteikumos, kuras, pirmkārt, ļauj ikvienam projektā iesaistītajam regulāri saņemt nepieciešamos pakalpojumus, otrkārt, tas ir papildu finansiāls atbalsts vecākiem, kuri nereti nevarētu atļauties nodrošināt regulārus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Vēlos uzsvērt, ka deinstitucionalizācijas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem iekļauties sabiedrībā, saņemot sabiedrībā balstītus pakalpojumus, nevis nošķirt no sabiedrības, ievietojot speciālās aprūpes iestādēs. Paldies Brīnummājai par veiksmīgu sadarbību, kopā palīdzot stiprināt gan vecākus, gan arī bērnus, kā arī personas ar garīga rakstura traucējumiem,” saka Cēsu novada Sociālā dienesta vadītājs Ainārs Judeiks.

Sabiedriskā labuma organizācija “Brīnummāja” sadarbībā ar Cēsu novada Sociālo dienestu DI projekta ietvaros līdz šim ir sniegusi atbalstu 56 Cēsu novada bērniem un 9 vecākiem, nodrošinot kanisterapijas, mūzikas terapijas, fizioterapijas, smilšu spēles terapijas, logopēda, ārstnieciskās vingrošanas, ārstnieciskās masāžas, Tomatis metodes un psihologa pakalpojumus, kopumā sniedzot 1392 pakalpojumus bērniem un 37 pakalpojumus vecākiem.

No 2015. gadā tiek realizēts deinstitucionalizācijas projekts, kura mērķis ir veicināt pilnvērtīgas dzīves nodrošināšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem. Sabiedriskā labuma organizācija “Brīnummāja” šī projekta ietvaros nodrošina pakalpojumus gan bērniem, gan bērnu vecākiem. Vairāk informācijas: http://www.vidzeme.lv/lv/ projekti/vidzeme_ieklauj/info/

Vairāk informācijas:

Sabiedriskā labuma organizācijas “Brīnummāja” vadītāja
Liena Graudule, tel. 26425851
e-pasts: liena.graudule@gmail.com

Datums: 2022. gada 25. maijs