Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Novērtē Cēsu klīnikas mediķu un vadības kompetenci

Novērtē Cēsu klīnikas mediķu un vadības kompetenci

SIA “CĒSU KLĪNIKA” kapitāldaļu turētāju sapulcē, kas notika 30.augustā, tika izvērtēta Cēsu klīnikas valdes darbība un uzņēmuma attīstība pēdējo piecu gadu laikā. Valde saņēma atzinību par mērķtiecīgo darbu, soli pa solim īstenojot attīstības stratēģiju un plānus, par slimnīcas izaugsmi, modernizāciju un kolektīva augsto profesionalitāti.

Sapulcē piedalījās kapiltāldaļu turētāja pārstāvis – Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Lolita Kokina, deputāte, sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Biruta Mežale, Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa, valdes locekle, pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja Olga Rudzīte un valdes locekle, finanšu speciāliste Aivija Zerne.

Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja komentē: “Esam gandarīti par augsto novērtējumu un gatavi turpināt darbu līdzšinējā valdes sastāvā. Saņēmām daudz atzinīgu vārdu par vadības komandas profesionalitāti un par to, cik profesionāli visos līmeņos strādā mūsu speciālisti un darbinieki, ar kuriem saskarsmē ir sabiedrības pārstāvji. Runa ir gan par medicīnisko kompetenci, gan par aprūpes un atbalsta personāla attieksmi un empātisko komunikāciju. Tika novērtēts ieguldījums infrastruktūras attīstībā un tas, ka Cēsu klīnika iesaistās tajās aktualitātēs, kuras prasa epidemioloģiskā situācija valstī. Mēs spējam nodrošināt klīnikas darbību, attīstīt jaunus pakalpojumus, sniegt arī attālinātu konsultāciju iespējas. Nodrošinām veselības aprūpi mājās, un esam raduši iespēju klīnikas telpās izvietot arī ģimenes ārstu prakses. Tas labi sasaucas ar plāniem nākotnē izveidot un attīstīt primārās aprūpes centru, lai pacienti medicīnas pakalpojumus varētu saņemt pietuvināti. Liela loma kā līdz šim, tā arī mūsu nākotnes plānos ir darbam ar personāla piesaisti, lai Cēsu klīnikai pievienotos arvien jauni, zinoši speciālisti, medicīnisko pakalpojumu attīstību un infrastruktūras modernizāciju, kurā būtiska nozīme ir pacientu un darbinieku drošībai, ērtai un mūsdienīgai videi un zaļajai domāšanai. Vēlos pateikties katram darbiniekam par Cēsu klīnikas labā ieguldīto darbu!”

Valdes locekle, pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja Olgas Rudzīte, atskatoties uz piecos gados paveikto, kā svarīgu faktu min stacionāro pakalpojumu apjoma pieaugumu, kas laikā no 2016.gada naudas izteiksmē pieaudzis 2,7 reizes. Sava loma tajā ir tarifu kāpumam, bet ne noteicošā. Tāpat pieaugusi ambulatorā kvota par 48%. Nākuši klāt daudz jaunu ambulatoro un stacionāro pakalpojumu, izveidots Bērnu veselības centrs, izstrādāta virkne ar pacientu drošību un kvalitātes vadību saistītu procedūru, lai sniegtu drošus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus. Ieviesta jauna sistēma pacientu sūdzību izskatīšanai, kā arī sākta dalība pilotprojektā par pacienta pieredzi, ieviešot vienotu elektronisko aptauju. “Pacientu anketā iekļauti jautājumi par visiem stacionēšanas posmiem un procesiem, sākot no ierašanās brīža līdz izrakstīšanai. Anketa ir anonīma, pacienti to bez steigas aizpilda jau pēc izrakstīšanās no stacionāra. Tas vairo iegūto datu objektivitāti. Esam gandarīti, ka aptuveni 80% pacientu ieteiktu Cēsu klīniku saviem draugiem vai ģimenes locekļiem līdzīgā situācijā. Un tikai 2% noteikti neieteiktu”, skaidro Olga Rudzīte. “Attiecībā par klientu servisu, kā svarīgu ieguvumu jāmin to, kā soli pa solim pēdējo gadu laikā pilnveidota un modernizēta zvanu centra darbība. Uzlabota zvanu saņemšanas sistēma, pievienots gaidīšanas režīms, uzlabota zvanu centra operatoru darba plānošana. Pievienoti SMS atgādinājumi pacientiem par vizītēm. Paralēli izveidots ērts e-pieraksts caur eVeselībasPunktu”, komentē Olga Rudzīte.

Valde ir gatava turpināt darbu atbilstoši prioritātēm, kas izvirzītas Cēsu klīnikas stratēģiskajos dokumentos – Cēsu klīnikas Vidēja termiņa attīstības stratēģijā 2020. – 2022.gadam un Ilgtermiņa attīstības stratēģijā līdz 2028.gadam.

Datums: 2021. gada 31. augusts