Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jūlijā slēgta Vaives pagasta pārvalde un Rīdzenes bibliotēka

No 1.jūlija līdz 29.jūlijam Vaives pagasta pārvalde un Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes ielā 6-14, Rīdzenē, būs slēgtas.

Vaives pagasta pārvaldē šajā laikā arī nepieņems p/a "Sociālais dienests" un Bāriņtiesas speciālisti. 

Klienti pašvaldības pakalpojumus var saņemt elektroniski, rakstot uz e-pastu dome@cesis.lv vai izmantojot portālu Latvija.lv, kā arī telefoniski, zvanot uz 64161800. 

Klātienē pakalpojumus iespējams saņemt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Raunas ielā 4, Cēsīs. Tāpat Vaives pagasta pārvaldes vadītāja Evija Atvara pieņem apmeklētājus Raunas ielā 4, 108.kabinetā (lūgums pieteikt vizīti iepriekš).

Atgādinām, ka VPVKAC ir atvērts ierastajā darba laikā, taču ar nepieciešamo divu metru distanci starp apmeklētājiem un aizsargstikla vairogiem starp klientiem un apkalpošanas speciālistiem.

Darbu VPVKAC atsākušas arī valsts iestādes.

Tāpat, ja klients vēlas satikt konkrētus pašvaldības speciālistus – piemēram, Būvvaldē, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē u.c. – nepieciešams iepriekš sazināties un pieteikt tikšanos elektroniski vai telefoniski vai ar klientu apkalpošanas speciālista palīdzību. 

Datums: 2020. gada 29. jūnijs