Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

CĒSU NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS 

Adrese
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads 

Tālrunis: 64161800 (pašvaldības pakalpojumi), 66954884 (latvija.lv e-pakalpojumi)

E-pasts: dome@cesunovads.lv
 
VPVKAC darba laiks:
P. 8.00–18.00
O. 8.00–17.00
T. 8.00–17.00
C. 8.00–17.00
Pk. 8.00–16.00
 Cēsu  novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā:

 • Sniedz vispārīgu informāciju par Cēsu novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem, pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem iesniegšanai Cēsu novada pašvaldībai.
 • Telefoniski un elektroniski sniedz konsultācijas par valsts iestāžu e–pakalpojumu lietošanu portālā https://www.latvija.lv.
 • Cēsu novada pašvaldības e-pakalpojumu konsultācijas un klientu apmācība to lietošanā klātienē, telefoniski un elektroniski.
 • Pieņem un reģistrē klātienē iesniegtos dokumentus, kas adresēti Cēsu novada pašvaldībai.
 • Dzīvesvietas deklarēšana/anulēšana Cēsu novada pašvaldībā.
 • Izsniedz rakstiskas atbildes (lēmumus, izziņas u.c. dokumentus) uz iesniegtajiem iesniegumiem.
 • Pieņem maksājumus:
 1. par nekustamā īpašuma nodokli,
 2. par pulciņiem Cēsu Bērnu un jauniešu centrā,
 3. par profesionālās ievirzes izglītības programmas Cēsu pilsētas Sporta skolā,
 4. par profesionālās ievirzes izglītības programmas Cēsu pilsētas Mākslas skolā,
 5. par pirmskolas izglītības iestāžu uzturēšanas maksu, peldētapmacību (vecāku maksu),
 6. par zemes nomu,
 7. ​par administratīvā soda naudām u.tml.

Uzmanību! Cēsu novada VPVKAC pieņem tikai bezskaidras naudas maksājumus.

Informāciju un konsultācijas var saņemt:

 • Klātienē Cēsīs, Raunas ielā 4 VPVKAC  telpās 1.stāvā
 • Zvanot pa tālruni 64161800, 66954884 

Ērtākai saziņai ar pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 • operatīvi iesniegt Cēsu novadā pamanītās problēmas un saņemt atgriezenisko saiti mobilajā lietotnē “Cēsu novads”, kas bez maksas lejuplādējama “Google Play” un “App Store”.

Atgādinām, ka elektroniski parakstīts dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

UZMANĪBU - SVARĪGI!
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas (ID) karte.
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Cēsu pilsētas VPVKAC klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:
Valsts ieņēmumu dienests:
o Iesniegumu pieņemšana par:
algas nodokļa grāmatiņu,
iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu,
Valsts ieņēmumu dienesta identifikatoru un paroli elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošanai.
o Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana,
o Atbalsta sniegšana darbam ar elektroniskās deklarēšanas sistēmu/atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.
 
Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
 • Lauku atbalsta dienests;
 • Nodarbinātības valsts aģentūra;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 • Uzņēmumu reģistrs;
 • Valsts darba inspekcija;
 • Valsts zemes dienests.
 
Pilno VPVKAC pakalpojumu sarakstu skatīt šeit.
 
Ar 1.jūniju 2023.gadu Cēsu pilsētas VPVKAC telpās pieejamas attālinātas iestāžu speciālistu konsultācijas (pakalpojums “Attālinātais ierēdnis”):
 • VID padziļinātā konsultācija fiziskai personai par kapitāla pieaugumu situācijās, kad tiek atsavināts personīgais nekustamais īpašums,
 
Konsultācijai jāpiesakās pie VPVKAC darbinieka, kurš sniegs atbalstu veiksmīgai video konsultācijai, līdzi jāņem personu apliecinošais dokuments - pase vai identifikācijas karte.
 
Kontaktinformācija: 
 • tālr.: 66954884, 64161800; 
 • e-pasts: cesis@pakalpojumucentri.lv 

 
Valsts iestāžu darba laiki VPVKAC telpās:

 

 • Finanšu institūcija “Altum”
"Altum" klientu apkalpošana notiek attālināti vai klātienē tikai pēc pieraksta. Pieteikties “Altum” konsultācijām var pa tālruni 67774078 vai pa e-pastu vidzeme@altum.lv.
 • Lauku atbalsta dienests (LAD)
Lauku atbalsta dienests aicina klientus pieteikt vizītes telefoniski vai e-pastā.
LAD speciālisti klientus pieņem mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 tikai pēc pieraksta.
Ja klientiem nepieciešama LAD klātienes palīdzība un jautājumus nevar atrisināt attālināti, tad aicinām pirms vizītes sazināties pa tālruni 26306383 vai 67095000, vai pa e-pastu ziemelvidzeme@lad.gov.lv un vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku.
 
 • Pārtikas veterinārais dienests (PVD)
PVD Ziemeļvidzemes pārvalde klientu apkalpošanu klātienē un attālināti veic Ziemeļvidzemes pārvaldes telpās – Raiņa ielā 21, Valmierā.
Telefona numuri informācijas saņemšanai PVD Ziemeļvidzemes pārvaldē: 64207313; 20210555, e-pasts ziemelvidzeme@pvd.gov.lv.
 • Algoto pagaidu sabiedrisko darbu koordinatore Gita Šneidere pieņem klientus VPVKAC telpās pēc iepriekšējas pieteikšanās. Pieteikties apmeklējumam var pa tālruni 27835575.
 
Informācija par klientu apkalpošanas vietām un laikiem VDEĀVK mājaslapā:

 Informācijai:
 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) klātienē apmeklētājus pieņem Cēsīs, Pļavas ielā 3A.
Vairāk informācijas ŠEIT.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) klātienē apmeklētājus pieņem Cēsīs, J.Poruka ielā 8.
Tālrunis: 67209484
E-pasts: cesis@pmlp.gov.lv
Vairāk informācijas: ŠEIT.

Valsts darba inspekcijas speciālisti klātienē apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā un trešajā piektdienā no plkst.9.00 līdz 12.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Cēsu klientu apkalpošanas centrā Cēsīs, Vaļņu ielā 13.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālisti klātienē klientus pieņem Cēsīs, Vaļņu iela 13.
Pieteikt savu laiku konsultācijām var pa tālruni 64122905, vai rakstot uz e-pastu cesis@vsaa.gov.lv
Vairāk informācijas: ŠEIT.
 
Valsts zemes dienesta speciālisti klātienē apmeklētājus pieņem Cēsīs, Raunas ielā 8.
VZD informatīvais tālrunis: 67038800, e-pasts: kac.cesis@vzd.gov.lv
Vairāk informācijas ŠEIT.