Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

CĒSU NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS 

Adrese
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads 

Tālrunis: 64161800, 66954884

E-pasts: cesis@pakalpojumucentri.lv un dome@cesis.lv
 
VPVKAC darba laiks:
P. 8.00–18.00
O. 8.00–17.00
T. 8.00–17.00
C. 8.00–17.00
Pk. 8.00–16.00
 Cēsu  novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā:

 • Sniedz vispārīgu informāciju par Cēsu novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem, pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem iesniegšanai Cēsu novada pašvaldībai.
 • Telefoniski un elektroniski sniedz konsultācijas par valsts iestāžu e–pakalpojumu lietošanu portālā https://www.latvija.lv.
 • Cēsu novada pašvaldības e-pakalpojumu konsultācijas un klientu apmācība to lietošanā klātienē, telefoniski un elektroniski.
 • Pieņem un reģistrē klātienē iesniegtos dokumentus, kas adresēti Cēsu novada pašvaldībai.
 • Dzīvesvietas deklarēšana/anulēšana Cēsu novada pašvaldībā.
 • Izsniedz rakstiskas atbildes (lēmumus, izziņas u.c. dokumentus) uz iesniegtajiem iesniegumiem.
 • Pieņem maksājumus:
  • par nekustamā īpašuma nodokli,
  • par pulciņiem Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 
  • par profesionālās ievirzes izglītības programmas Cēsu pilsētas Sporta skolā 
  • par profesionālās ievirzes izglītības programmas Cēsu pilsētas Mākslas skolā
  • par pirmskolas izglītības iestāžu uzturēšanas maksu, peldētapmacību (vecāku maksu)
  • par zemes nomu 
  • par administratīvā soda naudām u.tml.

Uzmanību! Cēsu novada VPVKAC pieņem tikai bezskaidras naudas maksājumus.

Informāciju un konsultācijas var saņemt:

 • Klātienē Cēsīs, Raunas ielā 4 VPVKAC  telpās 1.stāvā
 • Zvanot pa tālruni 64161800, 66954884 (no 01.02.2019. par valsts iestāžu e-pakalpojumiem)

Ērtākai saziņai ar pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 • operatīvi iesniegt Cēsu novadā pamanītās problēmas un saņemt atgriezenisko saiti mobilajā lietotnē “Cēsis 8911”, kas bez maksas lejuplādējama “Google Play” un “App Store”.

Atgādinām, ka elektroniski parakstīts dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

UZMANĪBU - SVARĪGI!
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas (ID) karte.
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.
 


 
Valsts iestāžu darba laiki VPVKAC telpās:
 
Finanšu institūcija “Altum”
„Altum” speciālisti klātienē klientus nepieņems līdz jūnija beigām.

Pieteikties “Altum” konsultācijām var pa tālruni  67774095, 26591127 vai pa e-pastu ieva.mezapuke@altum.lv.
 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR paraugu pieņemšanas kabinets 
Paraugus pieņem trešdienās no plkst.10.00 līdz 12.00.
 
Lauku atbalsta dienests (LAD)
LAD speciālisti klientus pieņem mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā no plkst.9.00 līdz plkst.12.00.

Pieteikt savu laiku konsultācijām var pa pa tālruni 26306383, 64201538 vai pa e-pastu ziemelvidzeme@lad.gov.lv
 
Pārtikas veterinārais dienests (PVD)
PVD speciālisti klientus pieņem otrdienās no plks.9.00 līdz plkst.13.00.

Pieteikt savu laiku konsultācijām var pa tālruni 64207313 vai pa e-pastu ziemeļvidzeme@pvd.gov.lv
 
Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” sniedz konsultācijas VPVKAC telpās pirmdienās no plkst.9.30 līdz plkst.11.30. Pieteikt savu laiku konsultācijām var pa tālruni 64127740 vai pa e-pastu soc.ag@cesis.lv
 
Algoto pagaidu sabiedrisko darbu koordinatore Gita Šneidere pieņem klientus VPVKAC telpās pēc iepriekšējas pieteikšanās. Pieteikties apmeklējumam var pa tālruni 27835575.

Lauksaimniecības datu centrs (LDC) 
VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz pirmreizējo reģistrāciju LDC datubāzē “Mājas (istabas) dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma” un maksas iekasēšanu no dzīvnieka īpašnieka par pirmreizējo reģistrāciju.
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP193/Apraksts
 
LDC speciālisti klātienē apmeklētājus pieņem Cēsīs, Bērzaines ielā 5 https://www.ldc.gov.lv/lv/for_visitors/map/
 
Uzņēmumu reģistrs (UR)– VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz vispārīgu informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv
Informācija par klientu apkalpošanas vietām un laikiem UR mājas lapā: https://www.ur.gov.lv/lv/kontakti/

 

 Informācijai:
 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) klātienē apmeklētājus pieņem Cēsīs, Pļavas ielā 3A.
Vairāk informācijas ŠEIT.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) klātienē apmeklētājus pieņem Cēsīs, J.Poruka ielā 8.
Tālrunis: 67209484
E-pasts: cesis@pmlp.gov.lv
Vairāk informācijas: ŠEIT.
 
Valsts ieņēmumu dienests (VID) klātienē apmeklētājus pieņem Cēsīs, Kr.Valdemāra ielā 2.
VID konsultatīvais tālrunis: 67120000
Izziņu pieprasījumi: 67122790 67122796,
e-pasts: valmiera.lietvediba@vid.gov.lv
Vairāk informācijas: https://www.vid.gov.lv/lv/pakalpojumi vai ŠEIT.

Valsts darba inspekcijas speciālisti klātienē apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā un trešajā piektdienā no plkst.9.00 līdz 12.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Cēsu klientu apkalpošanas centrā Cēsīs, Vaļņu ielā 13.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālisti klātienē klientus pieņem Cēsīs, Vaļņu iela 13.
Pieteikt savu laiku konsultācijām var pa tālruni 64122742, vai rakstot uz e-pastu  cesis@vsaa.gov.lv
Vairāk informācijas: ŠEIT.
 
Valsts zemes dienesta speciālisti klātienē apmeklētājus pieņem Cēsīs, Raunas ielā 8.
VZD informatīvais tālrunis: 67038800, e-pasts: kac.cesis@vzd.gov.lv
Vairāk informācijas ŠEIT.