Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

CĒSU NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS 

Adrese
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads 

Tālrunis: 64161800 (pašvaldības pakalpojumi), 66954884 (latvija.lv e-pakalpojumi)

E-pasts: dome@cesunovads.lv
 
VPVKAC darba laiks:
P. 8.00–18.00
O. 8.00–17.00
T. 8.00–17.00
C. 8.00–17.00
Pk. 8.00–16.00
 Cēsu  novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā:

 • Sniedz vispārīgu informāciju par Cēsu novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem, pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem iesniegšanai Cēsu novada pašvaldībai.
 • Telefoniski un elektroniski sniedz konsultācijas par valsts iestāžu e–pakalpojumu lietošanu portālā https://www.latvija.lv.
 • Cēsu novada pašvaldības e-pakalpojumu konsultācijas un klientu apmācība to lietošanā klātienē, telefoniski un elektroniski.
 • Pieņem un reģistrē klātienē iesniegtos dokumentus, kas adresēti Cēsu novada pašvaldībai.
 • Dzīvesvietas deklarēšana/anulēšana Cēsu novada pašvaldībā.
 • Izsniedz rakstiskas atbildes (lēmumus, izziņas u.c. dokumentus) uz iesniegtajiem iesniegumiem.
 • Pieņem maksājumus:
  • par nekustamā īpašuma nodokli,
  • par pulciņiem Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 
  • par profesionālās ievirzes izglītības programmas Cēsu pilsētas Sporta skolā 
  • par profesionālās ievirzes izglītības programmas Cēsu pilsētas Mākslas skolā
  • par pirmskolas izglītības iestāžu uzturēšanas maksu, peldētapmacību (vecāku maksu)
  • par zemes nomu 
  • par administratīvā soda naudām u.tml.

Uzmanību! Cēsu novada VPVKAC pieņem tikai bezskaidras naudas maksājumus.

Informāciju un konsultācijas var saņemt:

 • Klātienē Cēsīs, Raunas ielā 4 VPVKAC  telpās 1.stāvā
 • Zvanot pa tālruni 64161800, 66954884 

Ērtākai saziņai ar pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 • operatīvi iesniegt Cēsu novadā pamanītās problēmas un saņemt atgriezenisko saiti mobilajā lietotnē “Cēsu novads”, kas bez maksas lejuplādējama “Google Play” un “App Store”.

Atgādinām, ka elektroniski parakstīts dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

UZMANĪBU - SVARĪGI!
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas (ID) karte.
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.
 


 
Valsts iestāžu darba laiki VPVKAC telpās:
 
 • Finanšu institūcija “Altum”
"Altum" klientu apkalpošana notiek attālināti vai klātienē tikai pēc pieraksta. Pieteikties “Altum” konsultācijām var pa tālruni  67774095, 26591127 vai pa e-pastu ieva.mezapuke@altum.lv.
 
 • Lauku atbalsta dienests (LAD)
Lauku atbalsta dienests aicina klientus pieteikt vizītes telefoniski vai e-pastā.
LAD speciālisti klientus pieņem mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 tikai pēc pieraksta.
Ja klientiem nepieciešama LAD klātienes palīdzība un jautājumus nevar atrisināt attālināti, tad aicinām pirms vizītes sazināties pa tālruni 26306383 vai 67095000, vai pa e-pastu ziemelvidzeme@lad.gov.lv un vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku.
 
 • Valsts ieņēmumu dienests (VID)

VID konsultants pieejams vienu reizi mēnesī – mēneša otrajā trešdienā no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00. Pirms klātienes apmeklējuma nepieciešams pieteikties, zvanot uz Cēsu VPVKAC – 64161800.
 

 • Pārtikas veterinārais dienests (PVD)
PVD Ziemeļvidzemes pārvalde sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī uz laiku pārtrauc klientu apkalpošanu Vienotajā klientu apkalpošanas centrā – Raunas ielā 4, Cēsīs.
Joprojām klientu apkalpošanu klātienē un attālināti veic Ziemeļvidzemes pārvaldes telpās – Raiņa ielā 21, Valmierā.
Telefona numuri informācijas saņemšanai PVD Ziemeļvidzemes pārvaldē: 64207313; 20210555, e-pasts ziemelvidzeme@pvd.gov.lv.
 
 • Algoto pagaidu sabiedrisko darbu koordinatore Gita Šneidere pieņem klientus VPVKAC telpās pēc iepriekšējas pieteikšanās. Pieteikties apmeklējumam var pa tālruni 27835575.
 
 • Lauksaimniecības datu centrs (LDC) 
VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz pirmreizējo reģistrāciju LDC datubāzē “Mājas (istabas) dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma” un maksas iekasēšanu no dzīvnieka īpašnieka par pirmreizējo reģistrāciju. 
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP193/Apraksts
 
LDC speciālisti klātienē apmeklētājus pieņem Cēsīs, Bērzaines ielā 5 https://www.ldc.gov.lv/lv/for_visitors/map/
 
 • Uzņēmumu reģistrs (UR)– VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz vispārīgu informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv. Informācija par klientu apkalpošanas vietām un laikiem UR mājas lapā: https://www.ur.gov.lv/lv/kontakti/
 
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)

VPVKAC speciālisti sniedz vispārīgu informāciju par šādiem SIVA pakalpojumiem:
- Profesionālās piemērotības noteikšana
- Profesionālā rehabilitācija
- Transportlīdzekļa pielāgošana

Informācija par klientu apkalpošanas vietām un laikiem SIVA mājaslapā: https://www.siva.gov.lv/kontakti-rekviziti.html
 
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)

VPVKAC speciālisti Informē iedzīvotājus par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv:
- Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu
- Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai
- Mani dati VDEĀVK
- Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana

Informācija par klientu apkalpošanas vietām un laikiem VDEĀVK mājaslapā:

 Informācijai:
 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) klātienē apmeklētājus pieņem Cēsīs, Pļavas ielā 3A.
Vairāk informācijas ŠEIT.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) klātienē apmeklētājus pieņem Cēsīs, J.Poruka ielā 8.
Tālrunis: 67209484
E-pasts: cesis@pmlp.gov.lv
Vairāk informācijas: ŠEIT.

Valsts darba inspekcijas speciālisti klātienē apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā un trešajā piektdienā no plkst.9.00 līdz 12.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Cēsu klientu apkalpošanas centrā Cēsīs, Vaļņu ielā 13.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālisti klātienē klientus pieņem Cēsīs, Vaļņu iela 13.
Pieteikt savu laiku konsultācijām var pa tālruni 64122905, vai rakstot uz e-pastu cesis@vsaa.gov.lv
Vairāk informācijas: ŠEIT.
 
Valsts zemes dienesta speciālisti klātienē apmeklētājus pieņem Cēsīs, Raunas ielā 8.
VZD informatīvais tālrunis: 67038800, e-pasts: kac.cesis@vzd.gov.lv
Vairāk informācijas ŠEIT.