Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu Valmieras ielā 2, Cēsīs

Izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu Valmieras ielā 2, Cēsīs
No 3. līdz 10.augustam izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri - četriem kokiem (trīs liepas, viens osis) Valmieras ielā 2, Cēsīs, Cēsu novads.
 
Koku ciršanas iemesli:
  • Lai izbūvētu tirdzniecības centru, paredzēts cirst vienu osi ar diametru 20cm.
  • Lai izveidotu iebrauktuvi no Uzvaras bulvāra, paredzēts cirst vienu liepu ar diametru 30cm. 
  • Lai izveidotu iebrauktuvi no Dzintara ielas, paredzēts cirst divas liepas ar diametriem 20cm un 15cm. 

Ar lietas materiāliem var iepazīties un publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt arī Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā Raunas ielā 4 un Vaives pagasta pārvaldes administrācijā Nākotnes 6-14, Rīdzenē, Vaives pagastā līdz 2021. gada 10.augustam plkst.17.00.
 
Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Kokaugu komisijai.
 
Publisko apspriešanu izsludina Cēsu novada pašvaldības Kokaugu komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17. punktu, Cēsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 14.03.2013 Nr.9 "Par koku ciršanu ārpus meža" III punkta apakšpunkti un Cēsu novada pašvaldības kokaugu komisijas 27.07.2021. lēmumu.

Papildu informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Raunas ielā 4 pie ainavu arhitektes Signes Ķerpes, tālrunis: 64161815; e-pasts: signe.kerpe@cesis.lv.
Datums: 2021. gada 3. augusts