Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu jaunieši realizē veselības projektu

Cēsu jaunieši realizē veselības projektu
Cēsu jaunieši, aktīvi iesaistoties Cēsu novada jauniešu dzīves veidošanā, regulāri raksta dažādus projektus. Šajā vasarā jaunieši uzsāka un šobrīd noslēdz Jaunatnes Starptautisko programmu Aģentūras jauniešu apmaiņas projektu ERASMUS+ programmas ietvaros par veselīgu dzīves veidu, kuru realizēja sadarbībā ar organizāciju Igaunijā.
Cēsu jaunieši, aktīvi iesaistoties Cēsu novada jauniešu dzīves veidošanā, regulāri raksta dažādus projektus. Šajā vasarā jaunieši uzsāka un šobrīd noslēdz Jaunatnes Starptautisko programmu Aģentūras jauniešu apmaiņas projektu ERASMUS+ programmas ietvaros par veselīgu dzīves veidu, kuru realizēja sadarbībā ar organizāciju Igaunijā.

Jauniešu apmaiņas projektu ietvaros jauniešu grupām no vismaz 2 dažādām valstīm ir iespēja satikties kādā no projektā iesaistītajām valstīm un kopīgi īstenot sev – jauniešiem – aktuālu tematisku ideju, kas var būt tieši saistīta ar jauniešu ikdienas pieredzi, piemēram, jauniešu līdzdalība Eiropas demokrātiskajā dzīvē un darba tirgū, starpkultūru un starpreliģiju dialogs, sociālā iekļaušana un solidaritāte, iecietība un cieņa pret cilvēktiesībām, medijpratība, kritiskās domāšanas un iniciatīvas apziņas veicināšana u.tml.

Projekta “Health for the belt” galvenā ideja bija pievērst jauniešu uzmanību veselīgam dzīvesveidam. Jauneši mācījās būt klusumā ar sevi, meditēja, gleznoja, jogoja, supoja, laivoja, bija pie dabas, iepazina kultūras un mācījās rūpēties par sevi.

Kā noslēguma pasākums tika organizēta veselības diena vietējiem bērniem ar dažādām fiziskām aktivitātēm un veselīgām uzkodām.

Projekta ieguvums ir arī izveidotas jaunas sadarbības attiecības ar Igaunijas organizāciju MTÜ Õieke, kuras, cerams, tikai attīstīsies un stiprināsies citos sadarbības projektos.

Projekts Nr. 2018-1-LV02-KA105-001999 īstenots ERASMUS+ programmas ietvaros.

Biedrība
“Youth for City – City for Youth”Datums: 2018. gada 6. novembris