Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina darbā pašvaldības personāla politikas speciālistu

Aicina darbā pašvaldības personāla politikas speciālistu

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Cēsu novada Centrālās administrācijas Administrācijas biroja personāla politikas speciālistu uz nenoteiktu laiku.

Cēsu novada pašvaldība (turpmāk -  arī pašvaldība) ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Meklējam personāla politikas speciālistu, kurš vai kura spētu dot ieguldījumu profesionālas komandas veidošanā Cēsu novada pašvaldībā, nodrošinot personāla funkciju un ilgtspējīgas cilvēkresursu vadības sistēmas īstenošanu. 

Galvenie amata pienākumi:

 • piedalīties pašvaldības personāla politikas ieviešanā un īstenošanā;
 • organizēt pašvaldības darbinieku darba snieguma novērtēšanas ieviešanu un koordinēšanu;
 • organizēt dažādu pašvaldības darbinieku motivācijas programmu, apmierinātību veicinošu pasākumu izstrādi un ieviešanu;
 • pilnveidot un attīstīt darba samaksas, personāla lietvedības sistēmu pašvaldībā;
 • konsultēt un sniegt profesionālus ieteikumus personāla vadības jomā;
 • piedalīties iekšējo normatīvo aktu personāla jautājumos izstrādē un nodrošināt dažādu atskaišu, pārskatu sagatavošanu;
 • nodrošināt personāla lietvedības dokumentu sekmīgu apriti;
 • veikt personāla piesaistes pasākumus, u.c.

Nepieciešamās kompetences:

 • augstākā izglītība, kas papildināta ar zināšanām dažādu ar nodarbinātību saistītu jautājumu risināšanā;
 • pieredze ar personāla politiku saistītu jautājumu plānošanā, vadīšanā un īstenošanā;
 • Darba likuma un citu ar nodarbinātību saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
 • Zināšanas par personāla atlasi un attīstību;
 • Zināšanas par pašvaldības darbību;
 • Pozitīva attieksme un komunikācijas, sadarbošanās prasme;
 • Mūsdienām atbilstošas datorprasmes (vēlama pieredze darbā ar vienoto pašvaldību sistēmu “Visvaris”).

Mēs piedāvājam:

 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā ar skaidri definētu atalgojumu 1613 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • veselības apdrošināšanu pēc 3 mēnešiem un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam.


CV, pieteikuma vēstuli iesniegt personīgi (Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Cēsu novada Centrālā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis) vai elektroniski, sūtot uz e-pastu vakances@cesunovads.lv ar norādi “personāla politikas speciālists” līdz 2023.gada 29.janvārim (ieskaitot).

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada Centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesunovads.lv.
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā
www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".

Datums: 2023. gada 18. janvāris