Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole nekustamajam īpašumam – zemes vienībai Spriņģu ielā 7, Līgatnē

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam – zemes vienībai Spriņģu ielā 7, Līgatne, Cēsu novads (kadastra Nr. 4211 006 0038) - kopējā platība 2187 m2 uz kuras atrodas ēka ar platību 256,5 m2 .

Izsoles sākumcena  – EUR 45 000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 4 500,00.

Izsole norisināsies elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ no 2023.gada 24. novembra plkst. 13.00 līdz 2023. gada 27. decembrim plkst. 13.00. 

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2023. gada 24. novembra plkst. 13:00 līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ . Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Cēsu novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.    

Tālrunis uzziņām: +371 25614636, +371 22005965.

IZSOLES NOTEIKUMI

ĪPAŠUMA VĒRTĒJUMS

NOMAS LĪGUMS