Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nekustamā īpašuma “Vīveles”, Agra, Drabešu pagasts elektroniskā izsole

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vīveles”, Agra, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr.42460020589, kas sastāv no zemes vienības 0,0593 ha platībā, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amata.lv, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par nekustamo īpašumu un tā izmantošanu, kā arī vienoties par nekustamā īpašuma apskati pa tālruni – 26386581 (Gints Bauers).

Nekustamā īpašuma sākumcena 6900,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t. i., 690,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 1.maija plkst.13.00 līdz 2023.gada 31.maijam plkst.13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 1.maija plkst.13.00 līdz 2023.gada 21.maijam plkst.23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājuma naudu Cēsu novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000031048) bankas kontā AS “SEB banka”, konta Nr. LV51UNLA0004013130835, ar norādi “Izsoles nodrošinājums elektroniskajai izsolei nekustamajam īpašumam “Vīveles””.
Dalības maksa 20,00 EUR saskaņā ar  elektroniskajā izsoļu vietnē sagatavotu rēķinu  jāiemaksā Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Izsoles noteikumi
NĪ “Vīveles” vērtējums