Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

NVO atbalsts un kontakti

Cēsu novada nevalstisko organizāciju atbalsts nepieciešamajos gadījumos

Cēsu novadā aktīvi darbojas vairākas biedrības sociālajā jomā un ik dienu cieši sadarbojas ar Cēsu novada Sociālais dienests, lai atbalstītu un grūtajā brīdī sniegtu arī savu palīdzību novadniekiem. Pateicoties tieši nevalstiskajām organizācijām ir iespēja nodrošināt siltu ēdienu zupas virtuvē, palīdzēt ar pārtiku, apģērbu, sadzīves priekšmetiem un skolas piederumiem krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem.
 
Kur un kādu NVO atbalstu novadnieki var saņemt Cēsu novadā
 
Organizācijas nosaukums Sniegtā palīdzība Kontaktpersona
Biedrība "Be The Light" Palīdzība un atbalsts krīzes situācijā nonākušām ģimenēm. atbalsts ģimenēm ar bērniem, veicinot labvēlīgas vides veidošanu un labklājības līmeņa paaugstināšanu. Rakstisku apmācību rīkošana, bērnu un ģimeņu izglītošana, lai sekmētu cilvēku spēju pašiem nodrošināt sev pietiekamu dzīves kvalitāti. Siltas maltītes nodrošināšana vientuļiem, vienatnē dzīvojošiem senioriem. Gints Berneckis
Tālr. 29116906
e-pasts: berneckisgints@gmail.com
Biedrība "Ģimenes centrs Mūsu nākotne" Cēsu novada trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem iespēja saņemt siltas maltītes pakalpojumu (Zupas virtuve). Silta maltīte tiek izsniegta pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 11.30 līdz plkst. 13.00. Pārtikas paku dalīšana un pasākumu organizēšana ģimenēm ar bērniem. Svetlana Gurska
Tālr.: 28346256
e-pasts: musunakotne@inbox.lv
Adrese: Palasta iela 20-6, Cēsis
Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts'' Cēsu komiteja

1. Izsniedz saziedoto apģērbu. Pieņemšana un izsniegšana notiek Bērzaines ielā 16, Cēsīs (pagraba stāvā) trešdienās no plkst.13.00 līdz plkst.16.00

2. Ar Eiropas Atbalsta fonda projekta atbalstu, izsniedz pārtikas komplektus Cēsīs, Bērzaines ielā 18 (blakus galvenajai ieejai) katrā mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā no plkst.13.00 līdz plkst.16.00
3. Piedāvā apgūt pirmās palīdzības apmācības (autovadītājiem, ieroču nēsātājiem, skolēniem, strādājošajiem un citiem interesentiem).
4. Organizē Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības Cēsu un citu novadu skolēniem.
5. Piedāvā veselības istabas pakalpojumus Cēsīs, Raunas 6A, Invalīdu Biedrības telpās: ceturtdienās, piektdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00.

6. Iznomā tehniskos palīglīdzekļus.
7. Organizē pasākumus asinsdonoru piesaistei.
8. Organizē pasākumus jauniešu piesaistīšanai.
9. Organizē vasaras diennakts nometni sociālā dienesta klientu bērniem.

10. Organizē pasākumus bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem no sociālā riska ģimenēm.

11. Organizē pasākumus vientuļiem senioriem ar kustības traucējumiem.

Izpilddirektore Marina Orlova
Tālr.:25948345, 64120782
e-pasts: lsk.cesis@redcross.lv
Adrese: Bērzaines iela, 16/18, Cēsis
Cēsu invalīdu biedrība Cēsu novada iedzīvotājiem ar invaliditāti piedāvā šādus pakalpojumus:
1. juridiskās konsultācijas, pēc iepriekšēja pieraksta;
2. tehnisko palīglīdzekļu nomu (invalīdu ratiņi, dažādu modifikāciju staiguļi, kruķi, spieķi);
3. masiera pakalpojumus;
4. ārstniecisko vingrošanu;
5. trenažieru zāles pakalpojumu.
Indulis Balodis
Tālr.: 29547180
 e-pasts: cesiskic@apollo.lv
 Adrese: Raunas iela 6A, Cēsis
Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācija

1. Latvijas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centra Cēsu filiāle cilvēkiem ar redzes traucējumiem par valsts budžeta līdzekļiem piedāvā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus: psiholoģiskās adaptācijas treniņus, orientešanās un pārvietošanās iemaņu apguvi, pašaprūpju prasmju apguvi, pielāgotu rakstu veidu apguve (Braila, Hebolda un līnijraksts), tiflotehnikas lietošanas apmācību, specializēto datortehnoloģiju apmācību, pielāgotās sporta aktivitātes, saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu pilnveidi, konsultācijas un palīdzība klientu sociālo problēmu risināšanā, klienta ģimenes locekļu un tuvinieku konsultēšanu un apmācību.
2. Konsultācijas par tiflotehniku un tās saņemšanas kārtību.

3. Savus pakalpojumus piedāvā Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Cēsu filiāle - cilvēkiem, kas jebkādu iemeslu dēļ nevar lasīt parasto iespiedrakstu, ir iespēja saņemt audiogrāmatas, grāmatas palielinātā drukā, grāmatas Braila rakstā.

Ilga Pēce
Tālr.:  64122761, 64123494
e-pasts: lnbvidzeme@inbox.lv
Adrese: Kr. Valdemāra iela 11, Cēsis
Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļa Palīdz kaulu, locītavu un saistaudu slimniekiem un invalīdiem integrēties sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem. Māris Jākobsons
Tālr.: 26190336
e-pasts: lklssb.cesu.nodala@inbox.lv
Adrese: Rīgas iela 7, Cēsis
Cēsu pensionāru biedrība “Cēsu pensionāri” Organizē apģērbu, apavu un sadzīves priekšmetu maiņu “Mantu placis”. Ikvienam ir iespēja gan nodot, gan arī saņemt apģērbu, apavus un sadzīvei nepieciešamas lietas. Mantu placis darbojas otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.10.00 līdz plkst.13.00 Cēsīs, Rīgas ielā 23 (ieeja no sētas puses). Renāte Kalniņa
Tālr. 28344928
e-pasts: seniors.cesis@inbox.lv
Adrese: Rīgas iela 7, Cēsis
Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība Latvijas Politiski represēto personu uzskaite vēsturiskā Cēsu apriņķa teritorijā, piemiņas saglabāšana, represiju cēloņu, veidu un seku apzināšana. Pēteris Ozols
Tālr: 29297513
e-pasts: cesu_prb@inbox.lv
Adrese: Pils iela 12, Cēsis
Sabiedriskā labuma organizācija "Brīnummāja" Atbalsts ikvienai ģimenei bērna emocionālās, fiziskās, sociālas un intelektuālās attīstības ceļā. Interešu izglītības un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, labdarības projekti, atbalsta programmas vecākiem.

Liena Graudule

Tālr.: 26425851

e-pasts: brinummaja@gmail.com

Adrese: Bērzaines iela 16/18, Cēsis
Biedrība ''Kiwanis Cēsis'' Biedrības mērķi:
  • Cilvēku fiziskās, psihiskās un sociālās labklājības paaugstināšana, sniedzot garīgu un materiālu atbalstu sociālam riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, par prioritāti izvēloties ģimenes, bērnus un jauniešus;
  • izveidot vidi, kas veicina bērnu un jauniešu fizisko un garīgo attīstību;
  • izveidot drošas, bērniem un jauniešiem pieejamas, brīvā laika pavadīšanas vietas;
  • organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus.
Alvīne Anna Muceniece
Tālr.: 27765601
e-pasts: alviine.muceniece@gmail.com
Adrese: Bērzi 1-2, Vaives pag., Cēsu nov.
Biedrība “Lauku sieviešu atbalsta grupa VAIVE”

 
Sociāli aktivizē lauku pagastos dzīvojošās un strādājošās sievietes, ģimenes, paaugstinot viņu izglītības līmeni, garīgo attīstību. Valda Zaļaiskalna
Tālr.: 29473756
e-pasts: valda.zalaiskalna@cesis.lv
Adrese: “Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov.
Sieviešu resursu centrs “Prieks” Sociāli aktivizē Vidzemes novados dzīvojošās sievietes. Dažādu apmācību programmu realizēšana, paaugstinot viņu izglītības līmeni un garīgo attīstību. Palīdz sievietēm adaptēties un rast sev vietu šodienas ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā situācijā. Biruta Mežale
Tālr.: 29488942
e-pasts: biruta.mezale@inbox.lv
Adrese: Rīgas iela 25, Cēsis
Biedrība "MSs-Cēsis" Atbalsta multiplās sklerozes slimniekus, viņu tuviniekus un aprūpētājus, kuri palīdz multiplās sklerozes slimniekam, lai veicinātu slimnieku integrāciju sabiedrībā. Ingrīda Zakabluka
Tālr.: 22423330
e-pasts: ingrida.zakabluka@inbx.lv

Pensionāru biedrība "Dzīvotprieks"

(Stalbes, Straupes un Raiskuma pagasts)

1. Veicina pensionāru integrēšanos sabiedrībā, radot nepieciešamos apstākļus kopīgām izglītošanās, kultūras veselības un brīvā laika pavadīšanas nodarbībām;

2. Popularizē pensionāru vidū aktīvu dzīvesveidu un vēlmi darboties kopā;

3. Nostiprina vietējos iedzīvotājus patriotisku attieksmi pret savu dzīves vietu. 

Grieta Grosberga

Tālr.: 29247718

E-pasts: grietagrosberga@inbox.lv

Amatas pagasta pensionāru biedrība “Dzīvesprieks”

(Amatas pagasts)

1. Popularizē pensijas vecuma cilvēkiem cienīgu un aktīvu dzīves veidu;

2. Iesaista pensijas vecuma cilvēkus sabiedriskās dzīves norisēs;

3. Organizē fiziskas un radošas aktivitātes, veicina savstarpējo komunikāciju un atbalstu.

Aleksandra Freivalde

Tālr.: 29156766

e-pasts: dzivesprieks2019@inbox.lv

Sabiedriskā organizācija “Daugavas vanagi Latvijā” Cēsu nodaļa 1. Apvieno un pulcē latviešus tautas kopības saglabāšanai. Kopj un uztur varoņgaru, nacionālo vienotību un morālisko stāju;
2. Sniedz dažāda veida atbalstu un palīdzību visiem tautiešiem, sevišķi kara invalīdiem, bāreņiem, atraitnēm, kritušo vai bez vēsts pazudušo karavīru piederīgajiem, slimiem un vecim ļaudīm.
Andris Jērcēns, tālr.: 26170402
e-pasts: telesargi@inbox.lv
Rīgas iela 7, Cēsis

 

Biedrība "Vecpiebalgas rūķi"

(Vecpiebalgas pagasts)

Materiāli un emocionāli atbalstīt Vecpiebalgas novada grūtībās esošās ģimenes, pensionārus un personas ar invaliditāti (apģērba, pārtikas, primārās nepieciešamības preču, medikamentu iegāde).

Linda Tunte, Tālr.: 26431962

e-pasts: linda.tunte@gmail.com

 

   
Biedrība "Labāka Rītdiena"

1. Senioru aprūpe 2. Labdarības zupas virtuve "Karotes"

Evija Jēkabsone tālr.: 26100999

 


Cēsu novada draudzes

Organizācijas nosaukums Sniegtā palīdzība Kontaktpersona
Cēsu baptistu draudze Oļegs Jermolājevs
Tālr.: 26335811
e-pasts:
Adrese: Ķiršu iela 1, Cēsis
Cēsu Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīca  Nikolajs Tihomirovs
Tālr.: 29297152
e-pasts:
Adrese: Palasta iela 22, Cēsis
Cēsu Romas katoļu draudze  Ronalds Melkers
Tālr.: 29373768
e-pasts:
Adrese: Palasta iela 7-1, Cēsis
Septītās dienas Cēsu adventistu draudze  Viesturs Reķis
Tālr.: 26547612
e-pasts: viesturs.rekis@gmail.com
Adrese: Līgatnes iela 1, Cēsis
Cēsu Sv. Jāņa Evaņģēliski luteriskā draudze   Didzis Kreicbergs
Tālr.: 26173331
e-pasts: didzis.kreicbergs@gmail.com
Adrese: Lielā Skolas iela 8
 Cēsu kristiešu draudze  "Prieka Vēsts" Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt palīdzību - drēbes, apavus, somas, zīdaiņu drēbītes un piederumus, rotaļlietas, rakstāmpiederumu, sadzīves lietas - traukus, gultas veļu, aizkarus par ziedojumiem. Par zemām cenām iespēja iegādāties lietotas, bet labā stāvoklī mēbeles no Skandināvijas. Aicinām jebkuru Cēsu un bijušā Cēsu rajona iedzīvotāju, īpaši ģimenes ar bērniem(ne tikai trūcīgo statusā esošos), kuriem ir kāda vajadzība.
Sociālās palīdzības centrs Gaujas ielā 20, Cēsīs atvērts trešdienās no plkst. 17.00 līdz plkst. 19.00 un  piektdienās no plkst.11.00 līdz plkst.15.00
Armīns Tīronis
Tālr.: 29130290
e-pasts: arminstirons@inbox.lv
Adrese: Gaujas iela 20, Cēsis
Septītās dienas adventistu draudze “Sadraudzība” Sadarbībā ar nodibinājumu "Fonds ADRA/Latvija" iespēju robežās sniedz atbalstu krīzes situācijās nonākušām ģimenēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībā un vientuļajiem senioriem. Lai iegūtu papildus informāciju, lūgums zvanīt pa telefonu 226609733 Normunds Ģipslis
Tālr.: 26518364
e-pasts: normunds.gipslis@gmail.com
Adrese: L.Katrīnas iela 2, Cēsis
Jaunā paaudze Svetlana Gurska
Tālr.: 28346256
e-pasts:
Adrese: Palasta iela 26, Cēsis
Vasarsvētku draudze Nata Ādmina
Tālr.: 20389447
e-pasts: nataadmine@inbox.lv

 

Sabiedriskās organizācijas