A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Izglītība » Pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” rezultāti

Pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” rezultāti

Piektdien, 28. aprīlī konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” ietvaros Cēsu novada pedagogi prezentēja mācību procesā ieviestās inovācijas, kuru rezultātā notikušas pozitīvas pārmaiņas izglītībā.

Konkursa komisija, kuras sastāvā iekļauti Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Tālis Jaunzemis, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Cēsu filiāles vadītāja Mārīte Raudziņa, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas doktorante Inese Eglīte, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina un Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu un attīstības speciāliste Evija Taurene, izvērtējusi pedagogu inovācijas atbilstoši konkursa vērtēšanas kritērijiem un noteikusi konkursa uzvarētājus. Konkursa galvenās balvas un veicināšanas balvas ieguvēji tiks godināti pieņemšanā pie Cēsu novada domes priekšsēdētāja 19.maijā.

Konkursa uzvarētāji
Galvenās balvas ieguvēja - SARMĪTE GAIĶE, Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde, inovācija “Dar' man, tēvis, pastaliņas, šuj man svārkus, māmuliņa” ar mērķi tuvināt vecākus izglītības iestādes īstenotajam mācību procesam, tādējādi nodrošinot izglītības sistēmas elastīgumu, piedāvājot variatīvus risinājumus izglītībā.

Veicināšanas balvas ieguvēji:
1. RASMA HOLSTA, Cēsu Pilsētas vidusskola, inovācija “Alternatīvās mācību metodes mūzikas stundās”, veiksmīgi pielietojot vizuālizācijas metodes paņēmienus mūzikas stundās, lai skolēni labāk izprastu un apgūtu mūzikas formas, raksturu, dinamikas, faktūras un žanru jēdzienus;
2. Otrā veicināšanas balva piešķirta diviem pedagogiem, kuri ieguvuši vienādu punktu skaitu: INESE KUKAINE, Cēsu Pilsētas vidusskola, inovācija “Lapiņu grāmatiņa”, kas ir interaktīva tematiskā mape savstarpējai sadarbībai starp pieaugušo un bērnu, tādējādi veicinot skolēna aktīvu iesaistīšanos zināšanu, prasmju apgūšanas procesā. INGA OZOLA, Cēsu Valsts ģimnāzija, inovācija “Praktiskā ekonomika”, akcentējot zināšanu inovatīvu apguvi un to praktisko pielietojumu.

Cēsu novada pašvaldības un konkursa komisijas vārdā pateicos inovāciju autoriem par nozīmīgu personīgo ieguldījumu inovāciju radīšanā un ieviešanā, kas dod iespēju profesionāli attīstīties un pašrealizēties pašiem pedagogiem, bet viņu skolēniem tiek attīstītas dzīves prasmes un radošās darbības pieredze!

Informāciju sagatavoja:
Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas
metodiķe Biruta Dambīte

Publicēšanas datums: 2017. gada 2. maijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt