Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Jaunpiebalgas, Zosēnu un Taurenes pagastos

Cēsu novada Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam
SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM

JAUNPIEBALGAS, ZOSĒNU UN TAURENES PAGASTOS

(1 amata vakance, uz nenoteiktu laiku, profesiju klasifikatora kods: 2635 03)

Cēsu novada Sociālais dienests ir attīstībai un inovācijām atvērta iestāde, kas strādā, lai Cēsu novadā ikviena ģimene ar bērniem sajūtas atbalstīta dažādās dzīves situācijās un kurām ir resursi, lai būtu stipras, veselīgas un pašpietiekamas, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgi profesionāli speciālisti.

Ja  Tev patīk strādāt ar cilvēkiem, un ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem, tad pievienojies mūsu komandai!

 

Galvenie amata pienākumi:
 • sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem;
 • vajadzību un sociālo problēmu identificēšana, to risināšana;
 • lietu veidošana, darbs ar datubāzi;
 • risku novērtēšana;
 • resursu un pakalpojumu piesaistīšana darba procesā;
 • starpinstitucionālās sadarbības veidošana.
Prasības kandidātam:
 • pirmā vai otrā cikla augstākā izglītība  sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • prasme pārzināt un pielietot sociālo jomu reglamentējošos normatīvos aktus;
 • spēja veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūciju speciālistiem, juridiskām un fiziskām personām;
 • prasme patstāvīgi organizēt darbu un pieņemt lēmumus (arī nestandarta situācijās);
 • spēja strādāt komandā, radoša pieeja, augsta precizitāte un korektums attiecībās ar cilvēkiem;
 • labas saskarsmes spējas un precizitāte;
 • labas iemaņas darbā ar datorprogrammām (MS Office standartprogrammas un pašvaldības sociālo pabalstu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA));
 • tiks ņemti vērā dokumenti par apmācībām risku novērtēšanā ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi un Bērnu tiesību aizsardzībā;
 • vēlama pieredze darbā ar ģimenēm un bērniem;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
 
Mēs piedāvājam:
 • atbildīgu un intensīvu darbu dinamiskā un profesionālā kolektīvā;
 • darba pienākumu veikšanai atbilstošas apmācības un supervīzijas;
 • lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
 • mūsdienīgu un attīstošu darba vidi;
 • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
 • darba laiks - pilna laika ( 40 stundas nedēļā);
 • darba alga- 1095,00 EUR pirms nodokļu nomaksas.
Pieteikšanās līdz 2024.gada 31.maijam (ieskaitot).
 
CV, motivācijas vēstuli un atbilstošās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam iesniegt Cēsu novada Sociālajā dienestā vai nosūtīt pa pastu Cēsu novada Sociālais dienests, adrese: Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, vai nosūtīt uz: sd@cesunovads.lv ar norādi "Sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem amatam" Jaunpiebalgas, Zosēnu un Taurenes pagastos.
 
Tālrunis papildus informācijai: 64127890
 
Jau iepriekš pateicamies par ieinteresētību un atsaucību! Sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām un tiks iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā būs iespējams pārliecināties par darba jautājumu pārzināšanu un pieredzi.
 
 

Informācija par personas datu apstrādi. Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesis.lv. Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai. Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".