Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Transporta kustības organizācijas komisija

Komisija lemj par transporta kustības organizācijas izmaiņām Cēsu novada teritorijā, kā arī izskata iedzīvotāju iesniegumus ar ierosinājumiem par nepieciešamajām izmaiņām satiksmes organizācijā Cēsu novadā (ātruma ierobežojumiem, ātrumvalņiem, ceļa zīmēm u.c.).

Vairāk informācijas par komisijas darbu un iesniegumu izskatīšanas kārtību, sazinoties ar komisijas sekretāru Jāni Kanderu pa tālruni 64122377 vai e-pastā janis.kanders@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs M.MALCENIEKS Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
G.NORBUTS
Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas sekretāre I.BAMBĀNE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste
Komisijas locekļi G.GROSBERGS Cēsu novada domes deputāts
  A.MALKAVS Cēsu novada domes deputāts
  A.MIKLĀVS Cēsu novada būvvaldes sabiedriskās vides pieejamības eksperts
  J.KANDERS Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes  vecākais komunālinženieris
  Z.GULBINSKA  Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenā teritorijas plānotāja pienākumu izpildītāja