Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Konkursa "Būve 20.." komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Daigu Bernovsku pa tālruni 64123642 vai e-pastā daiga.bernovska@cesis.lv. 

Komisijas priekšsēdētāja I.SUIPE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas sekretāre D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi V.LUKSTIŅA Cēsu novada Būvvaldes arhitekte
  V.GASIŅA Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības pārstāve
  I.ĀDAMSONE Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāja
  M.PAVĀRS Attīstības un būvniecības pārvaldes lielo būvniecības projektu vadītājs
  U.DANČAUSKIS Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors