Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas

Komisijas priekšsēdētāja L.KOKINA Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi B.DAMBĪTE Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
  DZ.KOZAKA Izglītības pārvaldes metodiķe